Så här ser vi på vår verksamhet idag och framåt i denna oroliga tid. 

Till våra medlemsföreningar, padelspelare, partners, hallägare och andra aktörer inom Svensk Padel 

 här ser vi på vår verksamhet idag och framåt i denna oroliga tid 

Vi vill informera om den situation som vi befinner oss i just nu. För några månader sen kunde väl ingen direkt se framför sig att världen skulle drabbas av en pandemi som denna. Konsekvenserna kommer att ha påverkan på mer eller mindre alla verksamheter på något sätt och slå ett hårt slag mot världsekonomin. Uppslutningen bakom både de generella försiktighetsåtgärder och riktlinjer som finns men även för idrotten specifika, upplever vi som mycket goda.  Vi är ödmjuka inför den kraft som både viruset och dess konsekvenser för med sig. Alla beslutsfattare sitter såklart i en otroligt svår situation och brottas dagligen med hur både stora och små frågor skall hanteras samt vilka vägval man ska göra. Vi har förtroende för att myndigheterna agerar på ett klokt och balanserat sätt för samhället som helhet. Idrotten och padeln behöver ta sin del av det ansvaret.  

Satsningar och åtgärder 2020 

Vi i Svenska Padelförbundet jobbar vidare med stort fokus att utveckla vår verksamhet. Ekonomin måste såklart prioriteras så att vi säkerställer en stabil framtid och utveckling för svensk padel. Den nya styrelsen har tvingats ärva två år av underskott vilket försvårar vårt utvecklingsarbete. Vi vill dock vara tydliga med att vi kommer inte att lämna över ett underskott till nästa verksamhetsår och årsstämma. Ekonomin måste komma i balans om Padelförbundet ska kunna utvecklas framåt. Utöver ett fullt normalt arbete med att öka intäkterna och minska kostnaderna, läggs tid på att skapa ekonomiska rutiner som underlättar transparens, uppföljning och ägandeskap. 

En konsekvens av det rådande läget är att alla konsultuppdrag mot förbundet tillsvidare är stoppade. 

Därför vill vpassa på här och nu att tacka alla inom förbundets organisation som fortsätter att ställa upp och jobba vidare för oss i sina uppdrag nu helt på ideell basis. 

Ett stort tack även till alla våra partners som stödjer vår verksamhet i dessa svåra tider.   

Vi kommer vara fortsatt transparanta när det gäller förbundets ekonomi och verksamhet. Det är nu viktigt att vi får en bra dialog emellan förbundet och padelverksamheterna. Kortsiktigt har förbundet stora utmaningar, men de kommer vi ta ansvar för att lösa. Långsiktigt har padeln en unik möjlighet att växa sig till en ännu större idrott. Den möjligheten ska vi givetvis ta tillvara på tillsammans mer er alla. 

Tävlingssäsongen  

Som de flesta vet så har vi varit tvungna att skjuta på vår tävlingssäsong. Vi hoppas att vi kan starta upp den igen så fort som möjligt, realistiskt tror vi någon gång i augusti eller september, men vi hoppas tidigare och får vi klartecken till det så tittar vi på om det går att anordna en SPT med kort varsel, kanske utomhus. Vår Tävlingssektion har fått i uppdrag att revidera och komprimera tävlingskalendern. Om det inte ljusnar efter sommaren så får vi tyvärr börja stryka en del tävlingar. Vi förbereder oss även på detta. Det vi prioriterar är SPT och SM i första hand. När det gäller Klubblags-SM så finns två alternativ, att genomföra som planerat i år eller att starta upp ett seriespel som kommer att mynna ut i ett Klubblags-SM under våren 2021, men som sagt så beror det på vad vi får in i tävlingskalendern. 

Tränarutbildningar 

Något annat som är viktigt att jobba vidare med nu är våra nya tränarutbildningar. Vi har en förhoppning och ambition att allt ska vara på plats för en ny grundkurs när vi har klartecken att genomföra utbildningar igen. Vi känner att det är viktigt att komma igång med framförallt grundkurser för tränare under hösten för att kunna underlätta för föreningar att starta upp och bredda sina satsningar för barn och ungdomar. Vi kommer att ta fram ett mer heltäckande utbildningsprogram. Men det tar längre tid att få fram och vi behöver hitta rätt struktur och samarbetsparters för att skapa en långsiktighet i ett utbildningssystem för padeln. Prioriterat är att ekonomiskt ska detta vara hållbart för såväl förbundet som för föreningarna.  

Landslagsverksamheten 

Landslagsverksamheten är såklart oviss även den. Om vi tror att tävlingsverksamheten kan komma igång i Sverige så är antagligen internationella tävlingar längre bort. Vi vet att våra elitspelare tränar för fullt. När vi kan ha något typ an landslagsläger igen vet vi inte i dagsläget. Men vi får be om tålamod i dessa utmanande tider.  

Landslagsorganisationen är också så gott som klar, vi hoppas kunna presentera den inom kort.  

Föreningarna och barn- och ungdomsverksamheten 

Föreningarna och barn- och ungdomsverksamheten hoppas vi kan komma igång ordentligt så fort som möjligt. Vi vet att vissa klubbar genomför träningar med särskild försiktighet. Vi tycker det är bra att denna typ av verksamhet fortsätter så länge ansvariga håller sig till de rekommendationer och restriktioner som finns. Träna på men var försiktiga och varsamma med varandra. Bredd, talanglandslagsläger och tävlingar planeras men vi vet inte när vi kan genomföra den typen av aktiviteter. Även här får vi be om tålamod och respekt för att hälsofrågorna går först. 

Padelklubbar – Ta hjälp av SISU i er utveckling 

Vi vill passa på att påminna om att vi är medlemmar i SISU. De har en fantastisk kompetens och erfarenhet när det gäller att utveckla idrottsföreningar. Kontakta ert lokala SISU-kontor och berätta om ert behov, var ni befinner er och vad ni skulle behöva hjälp med. De genomför gärna ett föreningsbesök hos er och berättar vilka möjligheter som finns. Det skulle kunna handla om styrelsens arbete, sport management, barn- och ungdomars utveckling, ledarskap, träningslära mm. SISU kan även vara behjälpliga i dialogen med kommunen om vilka bidrag ni kan söka hos dem, till exempel det kommunala LOK-stödet och kanske någon typ av verksamhetsstöd. 

Våra förhoppningar är att alla aktörer inom Svensk Padel har full förståelse för vår situation, våra ambitioner är att tillfredsställa allas behov, vilka de än är, så fort som detta lägger sig. Vi ser fram emot att stärka dialogen och samtalen med hela padelsverige så fort möjligheter till möten öppnar sig. Fram till dess så är ni varmt välkomna att höra av er till oss med synpunkter eller medskick. Tillsammans så tar vi oss igenom detta. 

Vi kan bara hoppas att vår vardag återgår till det normala snart igen, under tiden planerar och förbereder vi oss så gott vi kan. Fram till dess, ta väl hand om varandra! 

Tack för att ni tog er tid att läsa. 

 

Vänliga hälsningar,

Tomas Andersson, ordförande
Calle Åkesson, verksamhetschef