Säkerhetsområde och spel utanför banan

För spel utanför banan måste varje sida av planen ha 2 ingångar. Det får inte vara några hinder utanför banan inom ett område med en yta som är minst:
2 meter bred och 4 meter lång på vardera sidan och minst 3 meter hög (se bild).

Ingångens tre sidor måste skyddas: sido- och övre sidor och nätstolparna, med en mjuk produkt som skyddar spelarna vid kontakt (alt: kuddlikt gummi, gummi, neopren etc.) med en tjocklek av minst 2 cm. Dessa skydd måste vara ordentligt fastsatta mot metallstrukturen och stolparna med tillräckligt fäste/kardborre för att garantera effektiv stötdämpning och också för att störa spelet sa lite som möjligt på grund av utstickande delar mot nätet och det inre området.

Notera att även om nätstolparna ska ha ett dämpande material så innebär det inte att spelaren får röra vare sig nätet eller nätstolparna under spelets gång.

Regler gällande spelet som skiljer om man får spela utanför banan eller inte:

Regel 7, Fel Serve

Serven är fel om:

f) Bollen studsar i mottagarens serveruta och studsar ut ur banan direkt genom grindarna/ingången till en bana utan säkerhetszon och därmed är spel utanför banan otillåtet.
Engelsk text:
The ball bounces in the receiver’s service box and bounces out of court directly through the gates of a court without a safety zone and therefore with no out-of-court play authorized.

Vad händer om?

Vid serven, bollen sätts i spel, den vidrör nätet och den första studsen är inne i returrutan, bollen passerar ut genom banans ingång innan den andra bollstudsen. Är detta ”nätserve” eller fel?

Beslut: Det är ”nätserve” om bollen kan/får spelas utanför banan. Om banan inte är godkänd för att spela utanför så är serven fel.

Regel 13, Förlorad poäng

n) Om den spelare som slår bollen har en eller båda fötterna eller någon del kroppen utanför banan. Om inte spel utanför banan är tillåten.

Det är alltså inte tillåtet att varken sträcka sig ut ur banan eller stå utanför banan och spela bollen genom dörröppningen eller över buren om inte banan är godkänd för spel utanför banan.