Projektstöd IF

PROJEKTSTÖD IF

Projektstöd IF är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott där föreningar ges möjlighet att genomföra insatser för barn och ungdomar. Bidraget riktar sig till verksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern 7-25.  Riktlinjerna i ”idrotten vill” ska vara vägledande och satsningarna ska genomsyras av ett inkluderande perspektiv för olika grupper i samhället. All verksamhet ska utformas så att villkoren blir lika för flickor och pojkar. Projektstöd IF är ett komplement till Svenska Padelförbundets egna Padellyft.

Under 2023 kan föreningar söka idrottsmedel för:

 • Subventionerad avgift för Svenska Padelförbundets grundtränarutbildning
  Ansök om bidragsstöd på 2000kr per deltagare när föreningen utbildar tränare i SPFs grundtränarutbildning.
 • Insatser för Parapadel
  Inkludera fler barn och unga med funktionsnedsättningar genom uppstart av parapadel i föreningen samt prova på tillfällen och/eller andra rekryteringsinsatser.

VEM KAN SÖKA MEDEL?
Föreningar som är medlemmar i Svenska Padelförbundet har möjlighet att söka bidrag, förutsatt att klubben uppfyller följande kriterier:​

 • Har betalt sin årsavgift 2023 till förbundet
 • Är registrerade i IdrottOnline
 • Åtar sig att följa de riktlinjer som ställs vid beviljat bidrag

RIKTLINJER VID BEVILJAT BIDRAG

 • Bidraget ska användas i enlighet med vad som anges i ansökan.
 • Satsningen ska återrapporteras i IdrottOnline.
 • Föreningen blir återbetalningsskyldig om inte ovanstående efterlevs, om inte giltigt skäl anges.

Verksamhet för ungdomar upp till 25 år ska rapporteras för LOK-stöd. Läs mer om LOK-stöd.

HUR ANSÖKER MAN?

Ni ansöker via er förenings sida i IdrottOnline. Läs mer om IdrottOnline.

 1. Logga in.
 2. Klicka på ”Idrottsmedel”.
 3. Följ anvisningarna.

Lathund skapa och skicka in ansökan.