Förlängning av rekommendationer angående COVID-19

Styrelsen i Svenska Padelförbundet har beslutat att förlänga tidigare rekommendationer angående smittspridningen av COVID-19. Detta innebär att alla tävlingar ska ställas in eller skjutas upp under ytterligare minst en månad till 21 juni. Detta med anledning av det tidigare förbudet mot sammankomster med fler än 50 personer och nu trycker Folkhälsomyndigheten ytterligare på vikten av att hålla avstånd.

Fortsatt bör föreningar och hallägare noga överväga hur verksamheten ska bedrivas eftersom de är olika förutsättningar ute i hallarna med antalet banor och hur tätt de ligger mm. Var extra tydliga med vilka riktlinjer som gäller i er hall.

Interna ligor, stegar och träningsverksamhet kan fortsätta så länge man följer rekommendationerna. Läs mer: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Styrelsen för Svenska Padelförbundet
Tomas Andersson, ordförande
Calle Åkesson, verksamhetschef