Padelförbundet vill utreda ett gemensamt racketförbund!

Padel växer lavinartat och vi inom Padelförbundet ser ljust på olika möjligheter till samarbeten med Tennisförbundet och de övriga racketförbunden samt Riksidrottsförbundet framöver.  Därför vill Padelförbundet nu tillsammans med Riksidrottsförbundet och övriga racketförbund se över möjligheter att utreda möjligheten att starta ett nytt gemensamt paraplyförbund för racketsporterna. 

Svenska Padelförbundets ambition är att bli medlem i Riksidrottsförbundet (RF) 2021. Ett medlemskap i RF skapar än bättre förutsättningar för att utveckla svensk padel med fokus på alla våra verksamhetsområden: barn- och ungdom, föreningarna, utbildning, tävling och landslag. Vi vill kunna arbeta både på bredden och toppen med ungdomar och äldre. 

På Svenska Padelförbundet årsmöte 2019 beslutade vi om vi tre möjliga spår: 
1) Racketförbund. 2) Ansöka själva igen. 3) Gå ihop med annat förbund/sport  

Den närmsta tiden kommer vi kommer vi att utreda alternativ 1 och internt arbeta vidare med alternativ 2 och 3. 

Efter Riksidrottsmötet (RIM) i Jönköping 2019 fick Svenska Padelförbundet i uppmaning från RF att utvärdera möjligheten att samarbeta med övriga racketförbund såsom tennis, squash och badminton.  

kentpersson

– Vi vill nu ta tillvara på den möjligheten och därmed utreda förutsättningarna för ett gemensamt paraplyförbund för racketssporterna. Inom det paraplyförbundet kommer varje racketsport ha ett eget specialförbund, men resurserna och kunskapen kan användas tillsammans inom ett eventuellt gemensamt förbund, säger Kent Persson, styrelseledamot i Svenska Padelförbundet. Kent har lång erfarenhet av gränsöverskridande samarbeten i sin tidigare roll som partisekreterare för Moderaterna.   

Kent Persson, Svenska Padelförbundet fortsätter:
– Padel är inte en konkurrent till vare sig andra racketsporter eller andra idrotter. Ett fördjupat samarbete mellan tennisen och padel skulle vara positivt för båda idrotterna. Redan idag samverkar vi i vardagen runt om i Sverige då båda sporterna finns i gemensamma hallar och bedrivs av aktiva inom båda idrotterna. 

Samtalen har redan påbörjats med berörda parter. Vi ser fram emot en givande dialog med såväl Riksidrottsförbundet som med de olika specialförbunden inom racketsporterna och hoppas att vi kan bli överens om att starta utredningsarbetet så fort som möjligt. Padeln är en ny och snabbt växande idrott som lockar många, men padeln har behov att samarbete med övriga racketidrotter som har lång erfarenhet och stor kunskap för att kunna etablera en bra verksamhet i hela landet. Vi hoppas att en gemensam utredning tillsammans med Riksidrottsförbundet kan bli startskottet på ett långsiktigt samarbete, avslutar Kent Persson. 

Kontaktpersoner vid eventuella frågor:
Tomas Andersson, ordförande, Svenska Padelförbundet, tel. 070-515 79 66
Calle Åkesson, verksamhetschef, Svenska Padelförbundet, tel. 073-183 98 54
Kent Persson, styrelseledamot, Svenska Padelförbundet, tel. 070-875 86 41 

 

Maria Agrell, styrelseledamot
Svenska Padelförbundet