Domarverksamheten

Mål och vision gällande domarverksamhet i Sverige

– Under återstoden av 2019 ges dispens till tävlingsledaren att ikläda sig matchövervakarens roll.

– Att under 2020 ha en utbildad matchövervakare på Swedish Padel Tour och Svenska Padel-förbundets övriga arrangemang såsom SM, Lag-SM, junior-SM och Veteran SM.  

– Att under 2021, från semifinaler, kunna tillsätta utbildade matchdomare på Swedish Padel Tour och Svenska Padelförbundets övriga arrangemang såsom SM, Lag-SM, junior-SM och Veteran SM. 

En matchövervakare skall vara närvarande under hela turneringen, uppgiften är att övervaka arrangemanget samt att finnas tillgänglig för spelarna/arrangören och besluta i regeltolkningsfrågor.


Olämpligt uppträdande

1, Vid första tillfället en spelare/par, under matchspel, bryter mot gällande regler, utdöms en varning.

2, Vid andra tillfället en spelare/par, under matchspel, bryter mot gällande regler, utdöms en varning samt poängförlust (motståndarna tilldöms en poäng).

3, Vid tredje tillfället en spelare/par, under matchspel, bryter mot gällande regler, utdöms en varning samt paret diskvalificeras från tävlingen.

Om en mycket grov förseelse sker, fysisk eller verbal, kan domaren/matchövervakaren redan vid första förseelsen, diskvalificera spelare/par, de får då inte slutföra matchen och diskvalificeras även från annan klass under samma tävling. En coach som uppträder olämpligt kan vid första förseelsen varnas och vid andra förseelsen diskvalificeras coachen och måste lämna spelområdet.

Varningar ska alltid rapporteras till Svenska Padelförbundet, varningar ackumuleras under kalenderår.

Efter 4 varningar under kalenderår går ärende till Svenska Padelförbundets Tävlingsvertikal och lämpligt straff utdöms. Lämpligt straff kan vara avstängning, längden på avstängningen kan variera beroende på hur allvarliga respektive förseelse har varit.