Oro och anmälan

Trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Är du orolig över något i din förening? Har du upplevt eller sett något du inte känner gått rätt till? Är du eller någon du känner till utsatt för kränkning eller övergrepp?

Oavsett vilken situation som gjort att du tycker att det inte är tryggt inom föreningsmiljön eller padelverksamheten så finns det flera vägar för dig att få stöd.

Nedan finns information om olika vägval beroende på situation.

  1. Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.
  2. Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till Svenska Padelförbundets stödgrupp för trygg padel Trygg@svenskpadel.se. Det går även att ta kontakt med något av RF-SISU:s 19 distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.
  3. Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF-SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på08-627 40 10 (öppet tisdagar och torsdagar 9-12) eller idrottsombudsmannen@rf.se. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.
  4. Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden. WhistleB, Whistleblowing Centre
  5. Ärenden som rör 14 kap. RF:s stadgar ska anmälas till förbundets juridiska nämnd. Juridiska nämnden beslutar i idrottens bestraffningsärenden exempelvis allvarlig kränkning.  (kap 14 RF:s stadgar)

Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker hjälper stödgruppen för Trygg Padel eller idrottsombudsmannen dig med råd.

Det är viktigt att brott som anmäls till polis även anmäls till juridiska nämnden. Detta eftersom juridiska nämnden kan döma en person till avstängning från idrotten, vilket polisen inte kan göra. En person kan alltså dömas av polis men fortfarande verka inom idrotten, om personen inte döms inom idrottens bestraffningsorgan också.

Vi kan stötta dig i anmälan till såväl polis som juridisk nämnd.

Vill vi tydliggöra att vår roll och mandat som tjänstepersonsorganisation, inte är att utreda och döma, utan att stötta den som har behov av det vid eventuella ärenden. Mandat att utreda och döma, har endast idrottens bestraffningsorgan, vilket innebär den juridiska nämnden inom vår idrott.