Spelare

Alla spelare som är medlemmar i en till Svenska Padelförbundet ansluten förening och har en giltig tävlingslicens blir en del av Svensk Ranking (gäller ej barn 12 år och yngre). Efter att ha spelat en tävling där det tilldelas rankingpoäng (Sanktionerad tävling) uppdateras rankinglistan på Rankedin. Rankingpoängen uppdateras varje vecka natten mellan söndag-måndag.

Rankingpoäng ligger bland annat till grund för vem som kommer in i en tävling, vilken grupp man tillhör och seedning av ett startfält.

Här kan du läsa mer om ungdomsstruktur 2023. I dagsläget finns det cirka 800 licensierade ungdomar i Sverige, en siffra som stadigt ökar och vi har därför omarbetat och förtydligat hur tävlingsverksamheten fungerar. Läs mer här>