Serven

Regel 6. Serven

Alla poäng inleds med en serve, om den första serven är felaktig, får servaren ytterligare ett försök. Serven utförs enligt följande:

 1. När serven inleds, måste servaren stå med båda fötterna bakom servelinjen, mellan den tänkta förlängningen av serverutans centrallinje och sidoväggen (nedan, serveruta), servaren måste befinna sig där till dess att serven är slagen.
 2. Servaren måste studsa bollen i golvet inom serveområdet där servaren befinner sig för att utföra serven.
 3. Servaren får inte vidröra servelinjen med sina fötter, inte heller den tilltänkta centrallinjen.
 4. Vid bollträffen ska bollen befinna sig i midjehöjd eller lägre, och spelaren måste ha minst en fot i kontakt med golvet.
 5. När bollen servas ska den passera diagonalt över nätet mot mottagarens serveruta. Bollen måste studsa inom serverutan. Den första serven sker mot servarens vänstra sida och när den poängen är avgjord så ska nästa serve ske mot servarens högra sida, den serveordningen fortskrider till dess att gemet är avgjort.
 6. En spelare får inte gå, springa eller hoppa under tiden denne servar, små fotrörelser som inte påverkar servarens ursprungsposition tillåts.
 7. Vid det ögonblick servarens racket träffar bollen, eller servaren har för avsikt att träffa bollen, anses serven vara slagen.
 8. Om serven oavsiktligt slås från fel sida, ska felet korrigeras så fort det upptäcks, alla poäng räknas, om felet upptäcks mellan första och andra serven så döms första serven som felaktig.
 9. Innan varje set inleds väljer det servande paret vem av dem som skall börja serve först i det setet, när den serveordningen är fastställd fortskrider den hela setet.
 10. Om en spelare servar när det inte är dennes tur, ska korrekt servare serva så snart felet upptäcks, alla spelade poäng fram till dess att felet upptäcktes ska räknas. Om felet upptäcks efter en första felaktig serve ska denna inte räknas. I det fall ett helt gem spelats innan felet upptäcks ska hela setet spelas klart med den felaktiga serveordningen.
 11. Servaren ska inte inleda sin serve innan dess att mottagaren är beredd, dock ska mottagaren anpassa sin rytm efter servarens och vara beredd när servaren står redo att serva.
 12. Om mottagaren gör ett försök att returnera en serve, kan man i efterhand inte hävda att man inte var redo, omvänt om man kan fastslå att mottagaren inte var redo så kan man inte heller döma en serve som felaktig.

Obs! Serve där bollen träffas av racket på ”fel” sida av den tänkta mittlinjen är godkänd enligt reglerna så länge studsen sker inom korrekt serveområde och servaren följer reglerna i övrigt.

Regel 7. Felaktig serve

Serven är felaktig, om:

 1. Servaren bryter mot reglerna i Regel 6 (punkt a till f).
 2. Servaren missar bollen när han har för avsikt att träffa den.
 3. Bollen studsar utanför mottagarens serveruta, om bollen vidrör en linje bedöms den som korrekt.
 4. Bollen träffar servaren, medspelaren, eller något dessa har på sig eller håller i.
 5. Bollen studsar i mottagarens serveruta och träffar metallnätet och dess ram som omger spelbanan innan den studsar en andra gång.
 6. Bollen studsar i mottagarens serveruta och går direkt ut genom banans öppning på en bana som inte har en säkerhetszon och därför inte tillåts spel utanför banan.