Parapadel

Parasport är idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Parapadel är därmed padel för personer med någon av dessa funktionsnedsättningar. Parapadel är en viktig och prioriterad del av Svenska Padelförbundet. Idag finns det ingen etablerad verksamhet, men parapadeln i Sverige är under utveckling och nedan följer de övergripande målen som finns för parapadeln.

  • Fler föreningar som starar upp parapadel
  • Igångsättning av specifika parapadeltävlingar, men även inkludering av målgruppen på övriga tävlingar
  • Erbjudande om prova på aktiviteter
  • Inkludering av parapadel i SPFs tränarutbildningar
  • Ökad medvetenhet om parapadel samt inkludering
  • Kartläggning av spelare

Vill du börja spela?

Är du en förening som bedriver parapadel?

Vill du engagera dig inom parapadeln?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.