Boll på överliggaren

Det gäller huruvida en boll som efter studs i marken tar ovanpå den överliggare som omger banan, är i fortsatt spel eller inte.

Så här säger Regel 12. Boll i spel 

(lite förkortat, hänvisar till regelboken om man önskar läsa hela regeln)

Om bollen i spel träffar någon del av banan efter att ha studsat på motståndarens planhalva, förblir bollen i spel och ska returneras innan den studsar en andra gång.


Situation: Om bollen träffar gallrets övre del ska spelet då fortsätta?

Beslut: Om bollen studsar på den övre delen av gallret är den korrekt och spelet ska fortsätta oavsett om bollen kommer tillbaka på den inre sidan av banan eller går över till utsidan av banan. Om bollen går ut utanför banan så är den bara i spel under förutsättning att spel utanför banan är tillåtet.


Hur är det om bollen träffar elkabel som ibland är dragen ovanpå överliggaren?

I det fall en boll i spel träffar elkabel går den död och är inte längre spelbar. Det är ju förstås svårt att se om en boll träffar en kabel som ligger ovanpå överliggaren. Instruktionen till tävlingsledning och överdomare är att inspektera banorna innan och reda ut hur kabeldragningen är gjord. Om en kabel ligger ovanpå ramen är rekommendationen att bryta spelet så fort bollen studsar på överliggaren även om man inte sett att bollen träffar just kabeln.


Regelkommittén önskar även klargöra när bollen går död i det fall spel inte tillåts utanför banan.

I det fall spel inte tillåts utanför banan bryts spelet direkt när bollen passerar ut ur buren.


Så för att klargöra ibland lite krånglig regeltext: Om en boll efter studs i motståndarens planhalva träffar den övre delen av gallret så är bollen fortsatt i spel oavsett om spel tillåts utanför banan eller inte.


Detta har bekräftats via mail av Francisco Javier Rodriguez Aparicio, Departamento Deportivo, World Padel Tour och Jose Catalan, Director Departamento Deportivo, International Padel Federation.