Medlemshantering IdrottOnline och Rankedin

Rapportera medlemsregister i Idrott Online

Utdrag ur SPF stadgar angående medlemsregister §7:
”Förbundet skall föra ett officiellt register över alla föreningar och dess medlemmar. Detta register ligger till grund för röstlängder och de bidrag/avgifter, vilka baseras på medlemstal. Förening är skyldig att inom föreskriven tid och på fastställt formulär insända fullständig medlemsförteckning.”

Det fastställda formuläret är medlemsregistret i IdrottOnline.

Alla Padelföreningar ska ha sitt medlemsregister i IdrottOnline och hålla det löpande uppdaterat. Varje år från 1- 5 december kommer Svenska Padelförbundet hämta ut siffror från medlemsregistren. Det innebär att föreningarna måste ha ett korrekt register i IdrottOnline senast 31 november. Se till att rensa ert medlemsregister på icke aktiva medlemmar samt sortera medlemmar på vilken idrott de är aktiva i (om ni är en flersektionsförening).

  • Manual ladda upp medlemsregister IdrottOnline
  • Ni bör även se till att ta bort icke aktiva medlemmar i registret, För att avsluta/ ta bort medlem 
  • Viktigt att importen av personer sker under sektionen Padel (och inte under Föreningen), då tilldelas personerna automatiskt rollen Aktiv i idrott för padeln. Sker importen under Föreningen blir personerna inte automatiskt Aktiv i idrott.

Importera medlemsregister via excelfil, manual från IdrottOnline
Riksidrottsförbundet (RF) och IdrottOnline har en integration som möjliggör för externa system att läsa in medlemmar och aktiviteter för att underlätta administration och LOK-stödshantering. Här finns en lista på de aktörer som har valt att integrera med IdrottOnline: Importera data från andra system

Support
Om klubben har problem med hanteringen av IdrottOnline så hänvisar vi till deras servicecenter.
Om du har frågor kring rapporteringen av medlemsregistret i IdrottOnline så kan du kontakta din RF-SISU- konsulent.

Medlemshantering i Rankedin

Svenska Padelförbundet valde 2019 Rankedin som digitalt turneringsverktyg. I Rankedin hanteras även föreningsmedlemskap och tävlingslicenser. I Rankedin kan alla spelare skapa en profil utan kostnad, välja sin hemmaförening, betala sin licens och vidare anmäla sig till tävlingar och se rankingpoäng.

Föreningar och tävlingsspelare i förening

Varje förening som är medlem i Svenska Padelförbundet måste hantera sin egen föreningssida i Rankedin genom ett administratörskonto. Detta för att spelarna som köper licenser måste ange vilken förening de representerar. Det är då upp till föreningen bevaka vilka spelare som väljer er förening i Rankedin och stämma av att dessa även har betalt medlemsavgift till föreningen. Om inte så kan föreningen kontakta spelare och be dem göra det, alternativt ta bort spelaren från föreningen (se manual nedan för hantering av tävlingsspelare i Rankedin).

  • I dagsläget finns ingen koppling mellan olika system till Rankedin (ex laget.se, SportAdmin, IdrottOnline eller andra), därför behöver denna administration ske separat.
  • Varje gång en ny spelare lägger till föreningen som hemmaklubb får administratören av föreningens sida en notis per email.

Manual hantera spelare i Rankedin
Hantera administratörer Rankedin