Antidopingpolicy

Svensk Antidopings (ADSE) policy

Antidoping Sverige är det nationella antidopingorganisationen på uppdrag av regeringen, som leder, samordnar och utvecklar det nationella antidopingarbetet inom idrotten.

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare dess självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer.

Svenska Padelförbundets (SPF) antidopingprogram

Bakgrund

Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Sammanfattningsvis är skälen följande:

 • Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta
 • Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för
 • Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse.
 • Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till fyra års fängelse.

Alla medlemmar, aktiva, ledare och stödpersoner inom SPF föreningar omfattas av idrottens dopingregler. Idrotten ska alltid vara rättvis, fusk är inte tillåtet och doping betraktas som fusk. Dessutom är det viktigt att sprida kunskap om substansers påverkan på kroppen så skador undviks.

Allvarligheten i detta gör att det finns bestraffningsregler som påverkar både oavsiktliga och avsiktliga intag av substanser. Straffutmätning är allt från tillrättavisning till avstängning på livstid. Dömande instans är Dopingnämnden (DoN) och som åklagare fungerar Antidoping Sverige. Avstängda personer finns på Riksidrottsförbundets kungörelsesida. Avstängning innebär avstängning från bland annat all organiserad idrott.

Programmet beskriver SPF:s plan för att sprida kunskap om antidoping och om arbetet inom SPF. Informationen visar på SPF:s avsikt inom varje område, de övergripande reglerna och vårt tillvägagångssätt. Det finns ytterligare information att hämta i litteratur, på antidoping.se samt om man kontaktar SPF kansli.

Målgrupper

Svenska Padelförbundets antidopingprogram vänder sig primärt till nedanstående målgrupper

Landslagstränare samt landslagsspelare ska genom att läsa antidopingprogrammet kunna förstå vad som förväntas av dem när det gäller antidoping. Det vill säga; vad de ska kunna om dopingregler, vad de ska göra för att säkerställa att alla idrottsutövare i landslag förstår hur de ska hantera intag av läkemedel och kosttillskott samt hur de ska hantera vistelserapportering och dopingkontroller.

Ledare, tränare, tävlingsansvarig och aktiva på klubbnivå Klubbledare/Tävlingsansvarig ska via antidopingprogrammet informeras om vad som

förväntas av dem när det gäller antidoping. De ska också få reda på vilka hjälpmedel som erbjuds för att föreningen ska kunna skapa en egen handlings- och beredskapsplan som också kan hjälpa föreningens aktiva förstå sin skyldighet att känna till gällande dopingregler och vad det innebär i praktiken.

Media och andra intresserade

Media och andra intresserade ska genom att läsa antidopingprogrammet få en bild av förbundets och föreningarnas förebyggande antidopingarbete. Vilka insatser som görs och vad de ska resultera i. Exempelvis hur Padelförbundet hanterar användande av läkemedel och kosttillskott i landslagsverksamheten och hur ledare, tränare och aktiva informeras om gällande regelverk.

 

Checklista

 

Här följer en checklista på vad som är bra att tänka på för våra föreningar:

 • Vi har en utsedd antidopingansvarig person i föreningen.
 • Vi har ”Vaccinerat klubben mot doping” enligt ADSE:s
 • Våra ledare är utbildade och informerade inom
 • I samband med att man blir medlem i vår förening får man information om vårt ställningstagande mot doping och det personliga ansvaret som vilar på
 • Vi har utgått från SPF:s antidopingpolicy och handlingsplan och skapat en egen för föreningen.
 • Vi har information på vår hemsida om föreningens

Några tips kring information till medlemmarna:

 • Ge information om antidoping när medlemskap löses.
 • Lägg föreningens/Svenska Padelförbundets antidopingpolicy synligt på föreningens hemsida.
 • Kontaktat lokalt RF-SISU distrikt för hjälp med föreläsare.

Antidopingansvarig i föreningen ska:

 • Kunna vägleda ledare och tränare till rätt
 • Vara kontaktperson gentemot Svenska Padelförbundet.

Länk till utbildningen Ren vinnare hittar ni här

https://www.antidoping.se/utbildning-fakta/utbildning/ren-vinnare/

Vaccinera klubben här

https://www.antidoping.se/utbildning-fakta/dokument-och-mediearkiv/