Introduktion för ledare

Introduktion för ledare

Denna grundkurs för padeltränare är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att vara tränare och ledare inom idrotten Padel där du som ledare har som mål att stimulera till rörelse och idrott. Vi vill framförallt inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag som tränare och ledare samt ge grundläggande padelkunskap. Denna del av utbildningen genomförs i samarbete med RF-SISU. Du anmäler dig här. 

Innehåll och kostnad

Utbildningen är helt digital med texter, filmer och frågor att besvara. Uppskattad tid att genomföra utbildningen är 4-6 timmar. Inga förkunskaper krävs. Kostnad 290 kronor. För att läsa vidare till Steg 1 behöver du ha genomfört denna utbildning.

Anmäl dig här