Gå med i Padelförbundet

För att bli medlem i Svenska Padelförbundet som redan existerande förening:

  • Ansök om medlemskap i SF
  • Här krävs ett årsmötesprotokoll med protokollfört beslut om att ansöka om medlemskap i Svenska Padelförbundet. Även detta protokoll bör vara underskrivet.
  • När detta är gjort och ansökningsdokumentationen är uppladdad enligt länken får ni vidare hänvisningar i Rankedin där ni registrerar föreningen och betalar medlemsavgiften till förbundet
  • När grundavgiften är betald och alla dokument är på sin plats blir ni först godkända av Svenska Padelförbundet, därefter godkänner RF er ansökan efter att ha granskat dokumentationen
  • Ni är nu medlemmar i Svenska Padelförbundet!

Föreningsmedlemsavgifter

Grundavgiften till förbundet är 5000 kr. Vilket betalas Q1 varje år (eller när föreningen ansluter sig) i Rankedin.
I december fakturerar SPF föreningen per medlem registrerad i IdrottOnline (aktiv i idrott padel). 50 kr per senior, 25 kr per ungdom (7-18 år). Läs om IdrottOnline och medlemsregistrering.

Grundavgiften betalas i vår digitala plattform Rankedin. En plattform som hanterar förutom medlemsklubbar även licenser och tävlingar. Grundavgiften är kalenderårsvis.

Läs mer om ny struktur för medlemsavgift 2023>>