Styrelse

Vårt uppdrag

Svenska Padelförbundet har till uppgift att främja och administrera svensk padel, både internationellt och nationellt. Vi ska också vara drivande i gemensamma frågor såsom barn & ungdom, utbildningar samt tävlingar. Dessutom ansvarar vi för stöttning av våra svenska landslag. Förbundet har också som uppgift att vara en central punkt för idéer och frågor som berör padeln i vårt avlånga land.

Svenska Padelförbundets styrelse

  • Per Carlsson – tf. ordförande
  • Calle Åkesson – ledamot
  • Andreas Jatko – ledamot
  • Charlotta Aronsson – ledamot
  • Peter Larsson – ledamot
  • Fredrik Igor Novak – ledamot
  • Claes Dickens – suppleant