Förbundsstyrelsen

Vårt uppdrag

Svenska Padelförbundet har till uppgift att främja och administrera svensk padel, både internationellt och nationellt. Vi ska också vara drivande i gemensamma frågor såsom barn & ungdom, utbildningar samt tävlingar. Dessutom ansvarar vi för stöttning av våra svenska landslag. Förbundet har också som uppgift att vara en central punkt för idéer och frågor som berör padeln i vårt avlånga land.

 

Förbundsstyrelse 2023

För ansvarsområden: se kontaktsidan.

Revisorer 2023

  • Mikael Landin, revisor omval, 1 år
  • Jonas Tuvfesson, revisorssuppleant, omval 1 år

Disciplinnämnd 2023

  • Sofie Alkeberg, ordförande. nyval 2 år
  • Fredrik Liedholm, ledamot, omval 1 år
  • Anna Lignell, ledamot, omval 1 år

Valberedning 2023

Vakant