Styrelse

Vårt uppdrag

Svenska Padelförbundet har till uppgift att främja och administrera svensk padel, både internationellt och nationellt. Vi ska också vara drivande i gemensamma frågor såsom barn & ungdom, utbildningar samt tävlingar. Dessutom ansvarar vi för stöttning av våra svenska landslag. Förbundet har också som uppgift att vara en central punkt för idéer och frågor som berör padeln i vårt avlånga land.

 

Förbundsstyrelse 2020

 • Tomas Andersson – Ordförande nyval 2 år
 • Kristina Diné – Ledamot nyval 2 år
 • Maria Agrell – Ledamot nyval 2 år
 • Kent Persson – Ledamot nyval 2 år
 • Christer Trägårdh – Ledamot fyllnadsval 1 år
 • Peter Larsson – Ledamot 1 år kvar
 • Per Carlsson – Ledamot 1 år kvar
 • Emil Jungåker – Suppleant nyval 2 år
 • Mari Andersson – Suppleant fyllnadsval 1 år

 

Revisorer
 • Jonas Tuvfesson – Revisor
 • Mikael Landin – Revisorssuppleant

 

Valberedning 2020
 • Birgitta Bengtsson – Ordförande
 • Fredrik Behrendtz – Ledamot
 • Patrik Eklund – Ledamot