Styrelse

Vårt uppdrag

Svenska Padelförbundet har till uppgift att främja och administrera svensk padel, både internationellt och nationellt. Vi ska också vara drivande i gemensamma frågor såsom barn & ungdom, utbildningar samt tävlingar. Dessutom ansvarar vi för stöttning av våra svenska landslag. Förbundet har också som uppgift att vara en central punkt för idéer och frågor som berör padeln i vårt avlånga land.

Svenska Padelförbundets styrelse

  • Ordförande: Novy Karlsson, Stockholm
  • Vice ordförande: Charlotta Aronsson, Uppsala
  • Kassör: Tf Novy Karlsson, Stockholm
  • Ledamot: Mattias Mikulski, Stockholm
  • Ledamot: Per Carlsson, Löddeköping
  • Ledamot: Calle Åkesson, Varberg
  • Ledamot: Anderas Jatko, Luleå
  • Suppleant: Calle Larsson, Helsingborg