Övriga utbildningar

RF-SISU

RF-SISU distrikten stöttar, utbildar och utvecklar idrottsföreningar i hela Sverige. De erbjuder både kurser lokalt för alla idrottsföreningar, och skräddarsydda upplägg anpassade för enskilda föreningar.  Genom att påbörja samverkan med det lokala distriktet kan föreningen få hjälp med både ekonomiskt stöd och anpassade utvecklings- och utbildningsupplägg.

Exempel på vad RF-SISU distrikten hjälper till med:

  • Löpande dialog och rådgivning
  • Utbildning och bildning av ledare, vårdnadshavare och aktiva (ej idrottsspecifikt)
  • Utbildning och processledning för styrelse
  • Utbildning inom kost, idrottspsykologi eller värdegrund
  • Projektstöd för förändringsarbete inom barn och ungdomsidrott
  • Projektstöd för inkludering av nya målgrupper

 

Ta kontakt med ert RF-SISU distrikt för att se vad just er klubb kan få hjälp med.
Hitta aktuella utbildningar>>

Länk till alla distrikt RFSISU

Föreläsningar

Svenska Padelförbundet kommer under året att bjuda in till föreläsningar som är riktade till olika målgrupper. Dessa arrangemang kommer till skillnad från RF-SISU distrikten att vara mer padel-specifika.

Exempel på föreläsningar som kommer att erbjudas:

Trygg Padel

Prestation och psykisk hälsa

Föreningsutveckling

Vårdnadshavarutbildning

Inspirationsföreläsningar