Statistik

I samband med Svenska Padelförbundets förbundsmöte den 30 mars så presenterades statistik över padelns utveckling. Statistiken visar att allt fler spelare väljer att vara med i en förening och att allt fler barn och unga tränar och tävlar.

Under året har antalet medlemsföreningar i Svenska Padelförbundet ökat från 106 vid förra årsskiftet till 220 stycken efter första kvartalet 2023. Det är en väldigt rolig utveckling som innebär att allt fler föreningar tillsammans är med och utvecklar Svensk padel genom Svenska Padelförbundet och att allt fler erbjuder verksamhet för barn och unga. Antalet aktiva medlemmar i förbundets föreningar är ungefär 50 000 personer.

Färre bokar banor för fler personer
I samarbetet med Matchi har även statistik tagits fram gällande antalet unika spelare som bokat en bana i Sverige*. Den statistiken visar att 421 000 unika personer bokat bana år 2022 mot 540 000 personer för 2021, 410 000 för 2020 och 169 594 för 2019. Statistik vad gäller antalet totalt bokade timmar visar en liten minskning för 2022, där siffran är 5 291 (tusen) mot 5 800 för 2021, 4 600 för 2020 och 1 800 för 2019. Utifrån siffrorna är bedömningen från Svenska Padelförbundet och Matchi att allt fler väljer att spela padel i någon typ av organiserad form där färre banbokare bokar banor för fler personer. Det kan vara kurser, ligaspel eller verksamhet i föreningsform, där föreningen eller kursansvarige bokar bana för sina föreningsmedlemmar och deltagare.

Kraftig ökning av tävlingslicenser och antalet turneringar
Svenska Padelförbundets statistik visar också att antalet licensierade tävlingsspelare ökat från 2 100 vid förra årsskiftet till drygt 5 600 i mars 2023. 800 av dessa är ungdomar. 250 sanktionerade tävlingar arrangerades under 2022 mot 50 stycken 2021.

Goda förutsättningar för återväxt och utveckling
Sammanfattningsvis visar statistiken att antalet bantimmar minskar något för år 2022 men att antalet utövare som återfinns i föreningar och som tävlingsspelare ökar. Statistiken visar att padel fortfarande är en attraktiv idrott med väldigt många utövare – både vad gäller spontana spelformer men också i organiserad föreningsform. Erfarenhet från andra idrotter visar att ett starkt föreningsliv ger goda förutsättningar för en god återväxt med en robust och god utveckling på sikt. Svensk Padel växer sig alltså starkare genom föreningar som tillsammans utvecklar sporten runt om i landet. Svenska Padelförbundet ser fram mot ett innehållsrikt år med tävlingar, landslagsuppdrag, utbildningar och framför allt all aktivitet som sker i hallarna och i föreningarna!

*Statistiken anger totala antalet, baserat på Matchis marknadsandel.