För domare

Är du intresserad av att utbilda dig till padeldomare, varmt välkommen!

Vi har som mål att utbilda nya och vidareutbilda befintliga domare då behovet är stort av domare när tävlingar spelas. I vissa tävlingar använder man en matchövervakande domare och i vissa matchdomare från semifinal och framåt. Det kan variera beroende av tävlingsnivå.

Inom det Svenska Padelförbundet finns det två nivåer av domare nationellt, dessa är Förbundsdomare och Klubbdomare.

För att bli godkänd Förbundsdomare krävs ett aktivt deltagande och godkänt resultat på ett skriftligt teoretiskt samt ett praktiskt prov där man utvärderas som överdomare och matchdomare.

Planerade utbildningar

  • Förbundsdomarutbildning 20-21/5/2023 Växjö. Ansökan görs här – sista ansökningsdag är 30/4/2023.
    Deltagare på kursen måste vara medlem i en förening som är ansluten till Svenska Padelförbundet. Som Förbundsdomare förväntas man arbeta på tävlingar sanktionerade av Svenska Padelförbundet med ett krav på minst 4 tävlingar per kalenderår. Direkt när anmälningstiden löpt ut kontaktas anmälda för en enklare intervju innan deltagandet bekräftas.  Vid bekräftat deltagande delas studiematerial ut.Vid godkänt deltagande, engagemang, resultat på teoretiskt och praktiskt prov så erhåller man en licens giltig för 2023/2024. Licensen förnyas förutsatt att man upprätthåller de krav stipulerade av domarkommittén, detta är bland annat att man är en aktiv domare och håller sig uppdaterade på gällande regelverk samt att man agerar god representant för domarkåren och Svenska Padelförbundet. Kursen är gratis. Kursdeltagare står själva för logi samt matkostnader.

Kontakta ansvarige för utbildningar i domarkommittén
Hawler Rabun 0733-175 391 | hawler@svenskpadel.se

eller ordförande domarkommittén
Mats Harich 0739-140 236 | mats.harich@svenskpadel.se