För domare

Är du intresserad av att utbilda dig till padeldomare, varmt välkommen!

Vi har som mål att utbilda nya och vidareutbilda befintliga domare då behovet är stort av domare när tävlingar spelas. I vissa tävlingar använder man en matchövervakande domare och i vissa matchdomare från semifinal och framåt. Det kan variera beroende av tävlingsnivå.

Inom det Svenska Padelförbundet finns det två nivåer av domare nationellt, dessa är Förbundsdomare och Klubbdomare.

För att bli godkänd Förbundsdomare krävs ett aktivt deltagande och godkänt resultat på ett skriftligt teoretiskt samt ett praktiskt prov där man utvärderas som överdomare och matchdomare.

Planerade utbildningar:

Förbundsdomarutbildning 3-5/11 2023 i Eskilstuna. Ansökan görs här – sista ansökningsdag är 15/10/2023.
Deltagare på kursen måste vara medlem i en förening som är ansluten till Svenska Padelförbundet. Som Förbundsdomare förväntas man arbeta på tävlingar sanktionerade av Svenska Padelförbundet med ett krav på minst 4 tävlingar per kalenderår.

Anmälda kontaktas för en enklare intervju innan deltagandet bekräftas.  Vid bekräftat deltagande delas studiematerial ut.

Vid godkänt deltagande, engagemang, resultat på teoretiskt och praktiskt prov så erhåller man en licens giltig för 2023/2024. Licensen förnyas förutsatt att man upprätthåller de krav stipulerade av domarkommittén, detta är bland annat att man är en aktiv domare och håller sig uppdaterade på gällande regelverk samt att man agerar god representant för domarkåren och Svenska Padelförbundet.

Kursen kostar 1500:- som faktureras efter kursens genomförande. Tänk på att föreningar kan söka stöd hos RF/Sisu gällande utbildningskostnader. Kursdeltagare står själva för logi samt matkostnader. Utbildningen äger rum 3-5/ 11 i Eskilstuna, start klockan 10:00 på fredagen.

Föreningsdomarutbildning – 16 september 2023 i TIme4Padel i Göteborg.
Förbundet planerar på sikt att alla sanktionerade tävlingar ska ha domare på plats. Om föreningar själva har domare så blir det en lägre kostnad för arrangerande förening. Även bra med att ha regelkunskap på personnivå i föreningar. Det blir således en bra investering för klubben på sikt att ha licensierade domare knutna till klubben.

Utbildning sker under en dag och täcker regelkunskap och agerande som övergripande domare och sittande domare.

Kostnad denna kurs är 750:- per deltagare. Förbundet kommer att fakturera kostnaden till den förening domarna tillhör, det är alltså ett
krav att alla är anslutna till förening och att föreningen anmäler/godkänner deltagande på kursen.

Intresseanmälan via e-post eller telefon martinglenvik@icloud.com
0708 – 805590

Övriga frågor kontakta ansvarige för utbildningar i domarkommittén
Hawler Rabun 0733-175 391 | hawler@svenskpadel.se

eller ordförande domarkommittén
Mats Harich 0739-140 236 | mats.harich@svenskpadel.se