Varför medlemskap i Padelförbundet?

Syfte med medlemskap i Svenska Padelförbundet: