Regioner

Bakgrund
Svenska Padelförbundets styrelse har beslutat att för ändamålen nedan dela upp Sverige i åtta regioner (se nedan) Regionerna är uppdelade efter RF- SISUs distrikt. Syftet med att dela upp Sverige i de åtta regionerna är bland annat att Svenska Padelförbundets styrelse ska få lokal förankring och utomstående kan driva utvalda frågor och områden efter mandat från styrelsen.

Fokusområden för regionerna är bland annat:
– Fokus på bredd för barn- och ungdomar (se Öppna regionsläger)
– Tränarutbildning (tillsammans med SPF:s utbildningsansvariga)
– Tävlingsverksamhet (tillsammans med SPF:s tävlingskommitté)
– Föreningskontakt (nätverksskapande)
– Samverka med RF-SISU distrikten i sin region

Regionsindelning och regionsansvariga:

 1. Nord
  RF-SISU Västerbotten, RF-SISU Norrbotten
  Rasmus Söderström
  regionnord@svenskpadel.se
 2. Mittnord
  RF-SISU Jämtland-Härjedalen, RF-SISU Västernorrland
  Kenneth Nordenmark
  regionmittnord@svenskpadel.se
 3. Mitt
  RF-SISU Dalarna, RF-SISU Gävleborg, RF-SISU Uppland
  Vakant regionsansvarig
 4. Väst
  RF-SISU Värmland, RF-SISU Örebro län, RF-SISU Västmanland
  Josefine Sjögren
  regionvast@svenskpadel.se
 5. Öst
  RF-SISU Gotland, RF-SISU Stockholm, RF-SISU Sörmland
  Fredrik Urefors
  regionost@svenskpadel.se
 6. Sydväst
  RF-SISU Västra Götaland, RF-SISU Halland
  Martin Waktel
  regionsydvast@svenskpadel.se
 7. Sydost
  RF-SISU Småland, RF-SISU Östergötland
  Tommy Nyqvist
  regionsydost@svenskpadel.se
 8. Syd
  RF-SISU Blekinge, RF-SISU Skåne
  Jörgen Larsson
  regionsyd@svenskpadel.se

Vill du nominera en regionsansvarig till de vakanta posterna, eller är du själv intresserad av att engagera dig i regionen? Kontakta lisa@svenskpadel.se