Regioner

Bakgrund
Svenska Padelförbundets styrelse har beslutat att för ändamålen nedan dela upp Sverige i åtta padelregioner (se nedan) Regionerna är uppdelade efter RF- SISUs distrikt. Syftet med att dela upp Sverige i de åtta regionerna är bland annat att Svenska Padelförbundets styrelse ska få lokal förankring och utomstående kan driva utvalda frågor och områden efter mandat från styrelsen.

Fokusområden för regionerna är bland annat:
– Fokus på bredd för barn- och ungdomar
– Tränar- och spelarutbildning (tillsammans med SPF:s utbildningsansvariga)
– Tävlingsverksamhet (tillsammans med SPF:s tävlingskommitté)
– Föreningskontakt (nätverksskapande)

Regionsindelning:

  1. RF-SISU Västerbotten, RF-SISU Norrbotten
  2. RF-SISU Jämtland-Härjedalen, RF-SISU Västernorrland
  3. RF-SISU Dalarna, RF-SISU Gävleborg, RF-SISU Uppland
  4. RF-SISU Värmland, RF-SISU Örebro län, RF-SISU Västmanland
  5. RF-SISU Gotland, RF-SISU Stockholm, RF-SISU Sörmland
  6. RF-SISU Västra Götaland, RF-SISU Halland
  7. RF-SISU Småland, RF-SISU Östergötland
  8. RF-SISU Blekinge, RF-SISU Skåne

Regionsansvariga i respektive region:

Region 1- Nord
Vakant

Region 2- Mittnord
Vakant

Region 3- Mitt
Sanna Kronsell
Emelie Olsson
regionmitt@svenskpadel.se 

Region 4- Väst
Vakant

Region 5- Öst
Fredrik Urefors
regionost@svenskpadel.se

Region 6- Sydväst
Martin Waktel
regionsydvast@svenskpadel.se

Region 7- Sydost
Jens Svensk
regionsydost@svenskpadel.se

Region 8- Syd
Jörgen Larsson
regionsyd@svenskpadel.se

Vill du nominera en regionsansvarig till de vakanta posterna, eller är du själv intresserad av att engagera dig i regionen? Kontakta lisa@svenskpadel.se

Öppna regionsläger höst 2022

Svenska Padelförbundet har delat upp landet i åtta regioner. Dessa regioner har i sin tur arbetsgrupper (fortfarande vakanser i några av regionerna). Syftet med detta är att SPF ska få mer lokal förankring med en förlängd arm ute i padelsverige.

Ett av arbetsområdena för våra regioner är barn- och ungdomsverksamhet främst på breddnivå. Vi ser ett behov av att ge möjligheter för ungdomar att delta på aktiviteter som komplement till ordinarie träningar i klubben.

Därför kommer regionerna som nu är igång att arrangera Öppna regionsläger för ungdomar 13-16 år. Syftet med dessa är framförallt att skapa motivation och entusiasmera ungdomarna i sin padelutövning, träffa nya padelvänner inom regionen samt att få träning i ny miljö.

Lägren är öppna för alla som är medlemmar i en förening knuten till Svenska Padelförbundet och har tränar padel inom föreningen.

Dessa läger ses som en pilot för att kunna utvärdera och strukturera upp en verksamhet på sikt som ska ingå i Svensk Padels spelarutbildningsplan.

Välkomna att kontakta regionsansvarig ovan kring lägren.