Regioner

Bakgrund
Svenska Padelförbundets styrelse har beslutat att för ändamålen nedan dela upp Sverige i åtta padelregioner (se nedan) Regionerna är uppdelade efter RF- SISUs distrikt. Syftet med att dela upp Sverige i de åtta regionerna är bland annat att Svenska Padelförbundets styrelse ska få lokal förankring och utomstående kan driva utvalda frågor och områden efter mandat från styrelsen.

Fokusområden för regionerna är bland annat:
– Fokus på bredd för barn- och ungdomar
– Tränar- och spelarutbildning (tillsammans med SPF:s utbildningsansvariga)
– Tävlingsverksamhet (tillsammans med SPF:s tävlingskommitté)
– Föreningskontakt (nätverksskapande)

Regionsindelning:

  1. RF-SISU Västerbotten, RF-SISU Norrbotten
  2. RF-SISU Jämtland-Härjedalen, RF-SISU Västernorrland
  3. RF-SISU Dalarna, RF-SISU Gävleborg, RF-SISU Uppland
  4. RF-SISU Värmland, RF-SISU Örebro län, RF-SISU Västmanland
  5. RF-SISU Gotland, RF-SISU Stockholm, RF-SISU Sörmland
  6. RF-SISU Västra Götaland, RF-SISU Halland
  7. RF-SISU Småland, RF-SISU Östergötland
  8. RF-SISU Blekinge, RF-SISU Skåne

Regionsansvariga i respektive region:

Region 1
Vakant

Region 2
Thorbjörn Östling
thorbjorn@trainerpadel.se

Region 3
Vakant

Region 4
Vakant

Region 5
Fredrik Urefors
urefors@gmail.com 

Region 6

Region 7
Jens Svensk
jens@ljungbypadel.se

Region 8
Jörgen Larsson
jorgen.larsson@ess.eu

Vill du nominera en regionsansvarig till de vakanta posterna, eller är du själv intresserad av att engagera dig i regionen? Kontakta lisa@svenskpadel.se