SPF Quality Team

SPF Quality Team vänder sig till företag som vill associeras med Svensk Padel och som erbjuder varor och/eller tjänster med hög kvalité. Ett medlemskap i SPF Quality Team innebär att företaget ingår i Svenska Padelförbundets unika företagsnätverk och att förbundet rekommenderar företaget som leverantör.

Kontakta oss på calle@svenskpadel.se så återkommer vi.

Ett medlemskap i SPF Quality Team omfattar följande:

Företaget kan ange Svenska Padelförbundet som referens och använda SPF Quality Team vi sin egen marknadsföring.

    • Svenska Padelförbundet rekommenderar företagens varor och/eller tjänster.

    • Tillgång till ett unikt nätverk.

    • Företaget namn och logga exponeras på Svenska Padelförbundets hemsida och i förbundets övriga kanaler.

    • Företagets namn exponeras på Padel Sweden Quality Teams vepa på varje tävling under Swedish Padel Tour (SPT) och SM.

    • Två till fyra årliga nätverksträffar med padel varav en resa.