Stadgar

Stadgarna är det styrdokument som är förbundets regelverk att förhålla sig till. Stadgarna beslutas av årsstämman, där alla föreningsrepresentanter som är medlemmar i förbundet får närvara och är röstberättigade med en röst vardera.

Från och med 2021 är vi invalda i Riksidrottsförbundet, vilket också medför att vi ska förhålla oss till deras stadgar.
RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2023

Nedan finner du de stadgar som antogs 03/2023:

Pdf-fil: Stadgar mars 2023 för Svenska Padelförbundet