Hur bildar vi en förening?

För att bilda ny förening och ansöka till Svenska Padelförbundet:

Läs fullständiga anvisningar via RF>>

Läs dessutom anvisning om förenings medlemskap i SF samt namn på idrottsförening

  1. Se till att föreningens namn går i linje med RF:s ”Namnregler för förening” på länk ovan
    Föreningsnamnet ska även enligt Svenska Padelförbundets stadgar innehålla geografisk tillhörighet / ort.
  2. Se till att ha ett korrekt protokollfört bildandemöte med underskrifter (använd gärna mallen)
  3. Se till att ha korrekta stadgar, använd gärna RF:s stadgemall för idrottsföreningar
  4. Ansök om medlemskap i SF
  5. När detta är gjort och ansökningsdokumentationen är uppladdad enligt länken får ni vidare hänvisningar i Rankedin där ni registrerar föreningen och betalar medlemsavgiften till förbundet
  6. När grundavgiften är betald och alla dokument är på sin plats blir ni först godkända av Svenska Padelförbundet, därefter godkänner RF er ansökan efter att ha granskat dokumentationen
  7. Ni är nu medlemmar i Svenska Padelförbundet!

Föreningsmedlemsavgifter

Grundavgiften till förbundet är 5000 kr. Vilket betalas Q1 varje år (eller när föreningen ansluter sig) i Rankedin.
I december fakturerar SPF föreningen per medlem registrerad i IdrottOnline (aktiv i idrott padel). 50 kr per senior, 25 kr per ungdom (7-18 år). Läs om IdrottOnline och medlemsregistrering.

Grundavgiften betalas i vår digitala plattform Rankedin. En plattform som hanterar förutom medlemsklubbar även licenser och tävlingar. Grundavgiften är kalenderårsvis.

Läs mer om ny struktur för medlemsavgift 2023>>

 

Vill du hålla koll på kvitto och medlemskap så loggar du in med samma uppgifter som för Rankedin via deras administrationsverktyg: Book 24/7.
https://svenskpadel.book247.com/