Om förbundet

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsens huvudsakliga uppgifter är att leda utvecklingen inom padel framåt genom proaktivt arbete. Förbundet arbetar aktivt med att sprida kunskap om sporten, öka intresset bland samhällets alla grupper och framhäva sportens alla sidor.

Vår Vision: ”Padel för alla, genom hela livet”

Kärnvärden

Enkelt
Oavsett ålder och idrottsbakgrund så kan man börja spela Padel. Orsaken är att det inte krävs så mycket, tekniskt är den lättare och bollduellerna blirlängre och ganska intensivt. Väggarna med glas och staket överraskar ochger en extra dimension i spelet.

Inkluderande
Det spelar ingen roll vilken ålder, kön eller var du är född. Du är alltid välkommen! Spelar ingen roll om du spelar sällan eller vill satsa allt för att bli professionell spelare. Möjligheterna ska finnas för alla och är en viktig del, oavsett plats och nivå.

Gemenskap
Padel är en idrott som för människor samman. Den blir en naturlig mötesplats för gamla och nya vänner. Där familjer och kompisar kan spela och umgås.