Utbildning

Svenska Padelförbundet vill erbjuda förbundets föreningar tränarutbildningar med hög kvalité. En viktig del i det långsiktiga arbetet är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att utbilda föreningarnas tränare och ledare för att kunna arbeta strategiskt med spelarutveckling.

Svenska Padelförbundet är en del av den svenska idrottsrörelsen och medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF). I förbundets reviderade tränarutbildningar fördjupas samarbetet med RF-SISU och deras ledarskapsutbildningar kommer ytterligare att integreras i Svenska Padelförbundets utbildningsnivåer.

Anmälan till kurserna och komplettering av tidigare kurs

Under hösten 2023 finns möjlighet att gå de två första utbildningsnivåerna; Introduktion ledare och Steg 1. Läs mer om kurserna via länkarna. Anmälningssida till samtliga kurser finns här.

I början av 2024 kommer Steg 2 att finnas tillgänglig för tränare och ledare. För att gå Steg 2 behöver de som tidigare gått Svenska Padelförbundets ”Grundutbildning” komplettera sin utbildning med RF-SISUs Grundutbildning för tränare.

Utbildningar i föreningsmiljö

Det finns även möjlighet för föreningar att arrangera tränarutbildningen Steg 1 – Träna för att lära i den egna föreningen eller tillsammans med andra föreningar. Kontakta isåfall david@svenskpadel.se för att få mer information och hur man praktiskt kan gå till väga.

Översikt över tränarutbildningar

Svenska Padelförbundet utvecklar tränarutbildningar för att möta föreningars och tränares behov. Översiktsbilden visar den långsiktiga planen för förbundets utbildningar. Introduktionskurs för ledare och Steg 1 erbjuds redan nu. Steg 2 och Steg 1 – Padel för barn planeras att lanseras det första kvartalet 2024 – sedan följer kommande steg. För mer information om de olika stegen så klicka på länkarna till de nivåerna.

Samtal förs även med det Internationella padelförbundet (FIP) för att hitta synergieffekter mellan medlemsländerna samt för eventuella gemensamma framtida utbildningsdelar på högre nivå.

Partners i utbildningsprogrammet är Wilson, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker.