Utbildning

Padelförbundet vill kunna erbjuda förbundets föreningar tränarutbildning i världsklass. En viktig del i det långsiktiga arbetet är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att utbilda föreningarnas tränare och ledare, för att kunna arbeta strategiskt med spelarutveckling.

Nu introducerar vi första steget i vår tränarutbildning.

Här är de första kurserna som är planerade. Datum är bestämt. Det är några platser som är vakanta, men vi uppdaterar de så fort vi kan. Klicka på respektive länk för anmälan.

Då kurserna under hösten 2020 blev inställda till följ av Covid-19 genomför vi nu utbildningar i mindre grupper för de som var anmälda. Så snart dessa är klara läggs datum upp för nyanmälningar som beräknas starta i september 2021.

Tanken är att Grundutbildningen är insteget till utbildningsprogrammet. Efter den kursen kan man välja inriktning beroende på vilket område man vill verka inom, som barn- och ungdomstränare eller för seniorer. Grundutbildningen och det första steget inom barn- och ungdom är öppet för alla, i de andra stegen genomförs en certifiering för att kvalitetssäkra nivån på kursdeltagarna.

Utöver de padelspecifika kurserna så kommer man också kunna välja fördjupade utbildningar för att öka sin kompetens och förståelse inom områden som går in i tränarrollen. Grundutbildningen beräknas att starta nu under november 2020 och BU-B och S-D under 2021.

Utbildningsprogrammet är en långsiktig satsning som vi beräknar kommer ta 4-6 år att göra klart.

Partners i satsningen är Wilson, PDL Coach Academy, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker.

Utbildningsansvarig:
Jens Grafström
jens@svenskpadel.se