Utbildning

Padelförbundet vill kunna erbjuda förbundets föreningar tränarutbildning i världsklass. En viktig del i det långsiktiga arbetet är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att utbilda föreningarnas tränare och ledare, för att kunna arbeta strategiskt med spelarutveckling.

Nu introducerar vi första steget i vår tränarutbildning.

Nedan finner du de kurser som är inplanerade och öppna för anmälan. Klicka på respektive länk för anmälan. För att kunna anmäla dig till en kurs skall du vara medlem i en till Svenska Padelförbundet ansluten förening.

Tanken är att Grundutbildningen är insteget till utbildningsprogrammet. Efter den kursen kan man välja inriktning beroende på vilket område man vill verka inom, som barn- och ungdomstränare eller för seniorer. Grundutbildningen och det första steget inom barn- och ungdom är öppet för alla, i de andra stegen genomförs en certifiering för att kvalitetssäkra nivån på kursdeltagarna.

Utöver de padelspecifika kurserna så kommer man också kunna välja fördjupade utbildningar för att öka sin kompetens och förståelse inom områden som går in i tränarrollen. Grundutbildningarna startade under hösten 2020, dock blev de inställda till följd av Covid-19. Grundutbildningarna upptogs igen i mindre grupper under våren 2021 då 3 utbildningar genomfördes och fler kommer öppna för anmälan under hösten 2021. BU-B och S-D kommer starta under 2022.

Inställda kurser vintern 20-21
Grundkurs 28 nov – 29 nov Väst–  PDL Center Viared, Borås
Grundkurs 12 dec – 13 dec Öst – Linköping
Grundkurs 12 dec – 13 dec Syd
Grundkurs 9 jan – 10 jan Norr
Grundkurs 9 jan – 10 jan Öst

Utbildningsprogrammet är en långsiktig satsning som vi beräknar kommer ta 4-6 år att göra klart.

Partners i satsningen är Wilson, PDL Coach Academy, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker.

Utbildningsansvarig:
Jens Grafström
jens@svenskpadel.se