Steg 1 – Träna för att lära

Steg 1 – Träna för att lära

Den första nivån efter den grundläggande digitala utbildningen. Den vänder sig till tränare och ledare som vill ta nästa kliv som tränare och/eller spelare i padel. Den ger en gedigen kunskap i padel men också hur man som tränare skapar motiverande och goda utvecklingsmiljöer för spelare. Du anmäler dig här. 

Utbildningen på denna nivå är uppdelad i två delar:

  1. STEG 1 – PADEL genomförs av Svenska Padelförbundets förbundsinstruktörer.
    Utbildningen går bland annat igenom spelbaserat lärande och hur du som tränare kan anpassa planeringen utifrån spelarnas nivåer och progressioner. Utbildningen ger kunskap om slagteknik och slagens funktion i relation till spelets idé och bakomliggande taktik och strategi. Deltagarna får också kunskaper i passplanering med praktiska moment och olika färdighets- och spelövningar. Kursen pågår en heldag mellan klockan 9-18 med in instuderingsuppgift innan kurstillfället. Kostnad 3 100 kronor (1 100 med projektstöd!). Den digitala grundkursen ”Introduktion för ledare” måste ha genomförts. För att läsa vidare till Steg 2 behöver du ha genomfört denna utbildning.Anmälningstiden stänger två veckor innan kursens datum.
  2. STEG 1 – RF-SISUs Grundutbildning för tränare.
    Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära  och växa som människor och idrottare.  RF-SISUs Grundutbildning för tränare genomförs över hela landet i de lokala RF-SISU distrikten. Som deltagare anmäler man sig direkt dit. De lokala RF-SISU distrikten meddelar sedan Svenska Padelförbundet vilka deltagare som genomfört kursen.

För att bli godkänd i Steg 1 och vara berättigad för Steg 2 behöver båda delarna ha genomförts.

De deltagare som genomfört Svenska Padelförbundets tidigare Grundutbildning kan tillgodoräkna sig den i detta steg, men behöver komplettera med RF-SISUs Grundutbildning för tränare.

Anmäla er här