Padellyftet 2023

VAD ÄR PADELLYFTET?
Svenska Padelförbundet tillsammans med våra partners CUPRAWilsonPadelTotalIPISEffektiv och Instantpadel satsar 500 000 SEK för att föreningar och klubbar ska ges möjlighet att genomföra insatser för barn och ungdomar inom Svensk Padel. PadelLyftet stödjer ett långsiktigt engagemang för barn- och ungdomar till och med 18 år och ska möjliggöra för unga att växa och utvecklas inom föreningslivet och padelsporten. ​

Tagga Padellyftet i sociala medier!
När ni bedriver projekt och/eller insatser genom Padellyftet, tagga oss @svenskapadelforbundet och #padellyftet så delar vi detta på våra kanaler. Har ni bra bilder på er verksamhet som är okej att sprida i marknadsföringssyften för Svenska Padelförbundet får ni gärna skicka dessa till padellyftet@svenskpadel.se.

VEM KAN SÖKA MEDEL?
Föreningar som är medlemmar i Svenska Padelförbundet har möjlighet att söka bidrag, förutsatt att klubben uppfyller följande kriterier:​

  • Har betalt sin grundavgift för 2023 till förbundet
  • Är registrerade i IdrottOnline
  • Åtar sig att följa de riktlinjer som ställs vid beviljat bidrag
  • Endast en ansökan per förening á 10 000 kr
  • Vi uppmuntrar föreningar att samverka lokalt, skulle flera föreningar gå ihop i ett projekt/initiativ kan samtliga föreningar söka pengar för projektet.

VAD KAN MAN SÖKA MEDEL FÖR?
Projekten och aktiviteterna ska utformas så att villkoren blir lika för flickor och pojkar samt möjliggöra för allas rätt att vara med. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar.

Uppstart för verksamhet vars huvudsakliga målgrupp är barn och ungdom
Exempel: Prova- på aktiviteter, komma-igång subventionering för banhyror och eventuellt tränararvode för att sänka trösklar vid uppstart.

Rekryteringsinsatser
Exempel: Samverkan med skola, riktade insatser mot grupper som föreningen inte når idag, till exempel barn och ungdomar med annan etnisk tillhörighet, låg socioekonomi, funktionsnedsättning eller normbrytande sexuell läggning.

Utveckling av nya träning- och tävlingsformer
Exempel: Arrangera sammandrag för barn tillsammans med andra lokala föreningar, köpa in material eller anpassa idrottsytor med syftet att förändra den idrottsliga verksamheten efter barn och ungdomars behov.

För ansökningar rörande subventionering av SPF Grundtränarutbildning samt parapadel gäller Projektstöd IF.

RIKTLINJER VID BEVILJAT BIDRAG​
Föreningen ska uppfylla kriterierna för att få ansöka om medel​:

  • Utbetalda stödet ska användas i enlighet med vad som anges i ansökan
  • Satsningen ska återrapporteras i specifikt återrapporteringsformulär innan utsatt sista dag 2024-01-31
  • Föreningen blir återbetalningsskyldig om inte ovanstående efterlevs, om inte giltigt skäl anges

ANSÖKAN
Max sökbelopp: 10 000 kr per förening.

OBS! Varje förening får beviljat ett projekt per år. Om det skulle finnas pengar kvar i slutet av 2023 kommer vi öppna upp för föreningar att söka fler än en gång.

ANSÖK HÄR>>

UTBETALNING
Utbetalning sker kontinuerligt under året till det konto som anges i ansökan, ni bör få återkoppling på er ansökan inom tre veckor efter ansökan är inskickad (undantag under semesterperiod). Återkopplingen kommer avse godkänd ansökan, komplettering av ansökan eller avslag av ansökan med tillhörande förklaring. Återkoppling skickas till kontaktperson enligt ansökan.

ÅTERRAPPORTERING
Återrapport på Padellyftet ska göras senast 2024-01-31 i nedan formulär.

ÅTERRAPPORTERING>>

VID FRÅGOR RÖRANDE PADELLYFTET​
padellyftet@svenskpadel.se
lisa@svenskpadel.se

 

Tack till våra partners som sponsrat Padellyftet:

CUPRAWilsonPadelTotal, IPIS, Effektiv och Instantpadel