Förbundsmöte 2023

Välkomna till årets förbundsmöte!

Årets förbundsmöte hålls den 30 mars mellan klockan 18.30 – 20.30 och genomförs digitalt. Förbundsmötet är Svenska Padelförbundets årsmöte och föreningarnas gemensamma mötesplats för att påverka och besluta om förbundets angelägenheter. Två personer från respektive medlemsförening är välkomna att delta, varav en har möjlighet att vara ombud med rösträtt.

Observera att ombudet ska vara utsett av medlemsföreningarnas årsmöte, enligt våra stadgar.

Årsmötesprotokoll och fullmakt mejlas till benjamin@svenskpadel.se Anmälan ska vara inne senast den 23 mars och årsmötesprotokoll med fullmakt senast den 29 mars.

Mötet hålls digitalt via Easymeet och inloggningsuppgifter skickas ut samma vecka som årsmötet.

Vi kommer även att presentera och besluta om Strategi 2028.

Varmt välkomna!

Handlingar och anmälan

 1. Anmäl er till årsmötet
 2. Fullmakt för ombud
 3. Dagordning
 4. Stadgar
 5. Valberedningens förslag
 6. Presentation av nominerade till styrelsen
 7. Förslag på stadgeändringar
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Verksamhetsplan
 11. Strategi 2028

Vänliga hälsningar

Styrelsen