Disciplinkommitté

Svenska Padelförbundets Disciplinkommitté väljs av Förbundsmötet och är det organ som, i enlighet med 14 kapitlet i Riksidrottsförbundets stadgar och med idrottsförbundets egna regelverk, fattar beslut om avstängningar och motsvarande disciplinära frågor, hanterar överklaganden av Tävlingskommitténs beslut i regelfrågor. Disciplinkommittén arbetar och beslutar självständigt från t ex Padelförbundetsstyrelse och kansli. 

Klicka på länken nedan för att komma till listan ackumulerade varningar.

Ackumulerade varningar under pågående SPT/SPL

Klicka på länken nedan för att komma till listan med avstängda spelare.

Avstängda spelare

Har du frågor som rör avstängningar och varningar? kontakta tavling@svenskpadel.se

Olämpligt uppförande och ackumulerade varningar