Bli medlem

Svenska Padelförbundet  arbetar målmedveten för att inom en snar framtid bli medlem i RF. Detta innebär att vi förändrat tillvägagångssättet samt kravet för medlemskap i SPF.

Avgiften är densamma som tidigare 2000 kr, betalas först efter att ansökan granskats och godkänts av SPF.

Inför 2020 införs en ny rutin vid ansökan om medlemskap i Padelförbundet och efter granskning av ansökan lämnas besked huruvida medlemskap beviljas, behöver kompletteras alternativt beviljas ej (motivation lämnas).

Beslutet tas av Padelförbundets styrelse när föreningen fullgjort ansökningshandlingarna enligt mall (se bifogad pdf fil).

Ansökan skickas digitalt med bifogade handlingar till info@svenskpadel.se

Mall för ansökan: Ansökan om medlemskap till SPF