Bli medlem

Medlemsavgiften betalas i vår digitala plattform Rankedin. En plattform som hanterar förutom medlemsklubbar också licenser, tävlingar. Medlemsavgiften är kalenderårsvis.

Ansökan om medlemskap går via RF/SISUs formulär.
https://www.rf.se/bidragochstod/bildaidrottsforening/ansokanommedlemskapisf/

Förening som ansöker om medlemskap behöver göra ansökan via RF´s mall och efter godkännande därefter registrera sig i Rankedin för att kunna betala avgiften och slutföra medlemskapet. Förening som inte får sin ansökan godkänd får besked om orsak till avslaget.

Beslutet tas av Padelförbundets styrelse när föreningen fullgjort ansökningshandlingarna.

Den årliga medlemsavgiften är beslutad till 6000 kr. Vilket betalas i Rankedin när klubben är godkänd.
(Tillfällig subventionering under 2021, pga pandemin)

Paketering och syfte med medlemskap i Svenska Padelförbundet:

  • Att kunna söka PadelLyftet där förbundet avsätter minst 500 000kr till barn- och ungdomssatsningar ute i föreningarna, ambitionen är att kunna avsätta mer.
  • Att kunna nyttja SISU · Subventionerad Tränarutbildning · Möjlighet till en domarkarriär nationellt och internationellt tex FEPA-domare · Att kunna delta i förbundets tävlingsverksamhet
  • Att kunna erbjuda medlemmarna i IF tävlingslicens
  • Att kunna erbjuda en spelarförsäkring till subventionerat pris – 50-60 kr/medlem (ord pris ca 1 000kr)
  • Att medverka till att utveckla Svensk padel · Att skapa förutsättningar till att skapa Regionkommittéer
  • Fria sanktionerade tävlingar för föreningarna – (2 000 – 5000kr per tävling)

När föreningen blivit antagen som medlem i SPF, vad händer då?
När ansökan är beviljad erhåller föreningen en instruktion som beskriver hur man registrerar föreningen i Rankedin. Detta för att i nästa steg kunna betala medlemsavgiften.

Vill du hålla koll på kvitto och medlemskap så loggar du in med samma uppgifter som för Rankedin via deras administrationsverktyg: Book 24/7.
https://svenskpadel.book247.com/