Steg 2 och framåt

Under hösten 2023 finns möjlighet att gå de två första utbildningsnivåerna; Introduktion ledare och Steg 1 – Träna för att lära. I början av 2024 kommer Steg 2 – Träna för att prestera att finnas tillgänglig för tränare och ledare. Svenska Padelförbundets ambition är att det även under första kvartalet 2024 ska erbjudas utbildningar speciellt anpassade för att träna barn.

För att gå steg 2 behöver de som tidigare gått Svenska Padelförbundets ”Grundutbildning” komplettera sin utbildning med RF-SISUs Grundutbildning för tränare.

Översikt över tränarutbildningar

Svenska Padelförbundet utvecklar tränarutbildningar för att möta föreningars och tränares behov. Översiktsbilden visar den långsiktiga planen för förbundets utbildningar. Introduktionskurs för ledare och Steg 1 – Träna för att lära erbjuds till hösten. Steg 2 och Steg 1 – Padel för barn planeras att lanseras det första kvartalet 2024 – sedan följer kommande steg.