Ranking

Officiell senior-ranking:


TÄVLINGSKLASSER

Klassindelning uppdaterad 2022-12-20 och gäller för tävlingar från och med 1/1 2023.

Herrar (ca 2800 licenserade spelare)

 • Elit: 1 – 20
 • Klass A: 21 – 60
 • Klass B: 61 – 200
 • Klass C: 201-1400
 • Klass D: 1401 –

Damer (ca 1300 licenserade spelare)

 • Elit: 1 – 20
 • Klass A: 21 – 50
 • Klass B: 51 – 160
 • Klass C: 161 – 800
 • Klass D: 801 –

UTGÅENDE KLASSINDELNING NEDAN
(gäller tom 31/12 2022)

Herrar (ca 1000 licenserade spelare)

 • Elit: 1 – 20
 • Klass A: 21 – 60
 • Klass B: 61 – 160
 • Klass C: 161-400
 • Klass D: 401 –

Damer (ca 330 licenserade spelare)

 • Elit: 1 – 20
 • Klass A: 21 – 40
 • Klass B: 41 – 120
 • Klass C: 121 – 200
 • Klass D: 201 –

Länk till rankingen: Rankingen Rankedin

Rankingen baseras enbart på svenska, sanktionerade tävlingar

För att få tillgodoräkna sig rankingpoäng gäller följande:

 • Spelaren skall ha Tävlingslicens.
 • Spelaren skall tillhöra en förening/klubb som är medlem i Svenska Padelförbundet.

Rankingpoängen gäller i 12 månader innan de ”faller ur”.
Dina 12 bästa tävlingar de 12 senaste månaderna räknas.
Under din profil i Rankedin kan du se vilka tävlingar som räknas i din ranking.

Uppdatering Ranking – 1 gång i veckan

Rankingen uppdateras senast följande måndag efter avslutad tävling. Tex avslutas tävlingen fredagen den 4:e så uppdateras din rankingpoäng natten mellan söndag/måndag 13-14:e.

Så många poäng får jag i en tävling

Uppfyller du kriterier för medlemskap i en förening och spelarlicens kan du deltaga i sanktionerade tävlingar och bli tilldelad rankingpoäng. Hur många poäng du får beror på placering och vilken tävlingsklass.

Se nedan pdf för poäng i de olika klasserna.
Rankinglistor poäng> 

Om du lämnar WO efter att lottning är gjord tilldelas du inga poäng. Anmälningsavgift skall även betalas om du inte har ett giltigt läkarintyg.

BYE (framflyttning pga seedning eller ojämnt antal deltagare) registreras inte som en seger. Får du BYE i första omgången och förlorar i nästa får du deltagarpoängen.


Lagets snittpoäng räknas

Vid anmälan till en viss klass är det LAGETS snittpoäng som räknas.

Om en B-tävlingen inte har en A-klass får du och din partners snittpoäng inte vara högre än Klass B.
T ex, om 100 poäng är högsta för Klass B. Du har 140 poäng och din partner har 40 poäng. Er snittpoäng är då 90 och ni får spela B-klass.

Om en C-tävlingen inte har en B-klass får du och din partners snittpoäng inte vara högre än Klass C.
T ex, om 15 poäng är högsta för Klass C. Du har 24 poäng och din partner har 4 poäng. Er snittpoäng är då 14 och ni får spela C-klass.

Om en tävling har tex A, B och C-klasser kan par med B-klasspoäng hamna i en A eller C-klass. Vid tävling med flera klasser placeras man alltså efter rankingpoäng. Anmäl dig i den klass du tillhör, och bara i en klass.

Graviditetspoäng

För att göra det möjligt för spelare att återkomma till tävlande efter graviditet har vi nu uppdaterat och förtydligat vår rutin kring detta.
Det krävs att man som spelare anmäler sin tävlingsfrånvaro till följd av graviditet i samband med att man slutar att tävla. Det går inte att anmäla i efterhand när man kommer tillbaka och är redo för att spela tävling. Anmäler man gravidfrånvaro senare kan man endast tillgodoräkna sig poäng från anmälans datum.
Anmälan skall göras per mail till tavling@svenskpadel.se

Dokument graviditetspoäng pdf>>

Har du frågor kring ranking och poäng är du välkommen att kontakta tävlingsgruppen via tavling@svenskpadel.se Telefon: 073-914 02 36