Bidrag 2023

Dessa stöd gäller endast för föreningar som är medlemmar i Svenska Padelförbundet, det förutsätter också att föreningen finns med i IdrottOnline.

Idrottsföreningar kan i huvudsak söka direkt stöd för sin barn- och ungdomsverksamhet. På senare år har även insatser för att inkludera nyanlända, oavsett ålder, i verksamheten getts bidrag. Nedan presenteras de olika bidragsformerna som föreningar kan ta del av.

Bidrag till padelföreningar 2023

De stöd som padelföreningar kan söka är:

  • Projektstöd till anläggningar – söks via sitt RF-SISU distrikt och Idrottonline.
  • Padellyftet- söks via separat formulär, läs om Padellyftet här>>
  • Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott (LOK-stöd) – söks via Idrottonline.
  • Projektstöd barn- och ungdomsidrott – söks antingen via sitt RF-SISU distrikt eller Svenska Padelförbundet och i Idrottonline. Läs med om Projektstöd IF från SPF här>>
  • Återstartsstöd – söks via sitt RF-SISU distrikt och i Idrottonline.

LOK-stöd (Lokalt Aktivitetsstöd)

LOK-stöd är ett aktivitetsstöd för föreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år och/eller verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning oavsett ålder. Stödet söks för genomförda aktiviteter under det gångna året. Detta stöd söks direkt via RF och två gånger per år, 25 februari och 25 augusti.

Här hittar du mer om LOK-stödet

Sista ansökningsdag för LOK-stöd
Ansökan för våren: senast 25 augusti
Ansökan för hösten: senast 25 februari

 

Kommunala bidrag

Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du din kommun. Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som statliga. Det kan skilja på exempelvis ålder och tid för ansökan.