Vanlig tävling

Här ansöker ni som förening om att arrangera en sanktionerad tävling

Innan ni startar processen att hålla en sanktionerad tävling, fundera igenom vilken typ av tävling ni önskar arrangera. Hur många deltagare ni har kapacitet till, om den är för juniorer, seniorer eller veteraner osv.

Läs igenom sanktionsreglerna som gäller från februari 2023 enligt nedan.
Sanktionsbestämmelser PDF
Tävlingskalender 2023 PDF
Aktuella rankinglistor A-D klass PDF

  • En förening får arrangera upp till 5 sanktionerande tävlingar per år.
    (SM-tävlingar, SPT-tävlingar, ungdomstävlingar och arrangemang där föreningarna kan ansöka om att samarrangera med förbundet räknas ej in)
  • Sanktionsavgift 1-2 000 kr / tävling beroende av antal klasser.
  • Notera ansökningsperioder som ligger kvartalsvis

Så här skapar du er sanktionerade tävling efter att ansökan är godkänd.
Lathund, ansök och skapa sanktionerad tävling


Ansökan om sanktionerad tävling:

Ansökan gäller nedan klasser


ANSÖKNINGSDATUM
Tävlingen skall ligga publicerad på Svenska Padelförbundets sida i Rankedin senast 2 veckor före anmälningstiden går ut.

Tävlingsdatum                            Ansökan                                      Övergångsperiod 2022-23
Januari-Mars                              Sista söndag okt året före           15 januari 2023
April-Juni                                    Sista söndag jan
Juli-September                           Sista söndag april
Oktober-December                     Sista söndag juli

Svar på sanktionsansökan ges 1 vecka efter ansökningstid förfallit.
Dispens kan ges i region där tävling saknas.

SANKTIONSAVGIFT
När en tävling är godkänd för sanktion utgår en sanktionsavgift till föreningen.
1-4 tävlingsklasser                      1 000kr / tävling
5 eller fler klasser                        2 000kr / tävling

Sanktionsbestämmelser i sin helhet här>>
Kontaktmail frågor tavling@svenskpadel.se