Förebyggande arbete

För att skapa och upprätthålla trygga idrottsmiljöer behöver vi arbeta förebyggande. Som stöd till arbetet med trygg padel rekommenderar vi alla föreningar att jobba med RF:s framtagna material kring trygga idrottsmiljöer.

Checklista förebyggande arbete

Värdegrundsarbete

En tydligt definierad värdegrund som genomsyrar hela föreningen är en viktig del i att skapa en trygg idrott. Värdegrunden är de värderingar och ställningstaganden föreningen kommit överens om och som ska gälla alla medlemmar.

Strategiskt jämställdhetsarbete

Att arbeta strategiskt med jämställdhetsarbete handlar om att ha ett långsiktigt perspektiv, se över maktstrukturer, rekryteringsmetoder och jobba med frågan på ett organisatoriskt plan.

Handlingsplan

Bygg upp föreningens handlingsplan så att ni är rustade om något skulle hända. Se till att handlingsplanen alltid är uppdaterad och att de personer som finns nämnda där är medvetna om sitt ansvarsområde.

Nätverk

Det är bra om föreningen har tillgång till ett brett kontaktnät om något oönskat utifrån de områden som behandlas i materialet skulle inträffa.

Identifiera och arbeta med riskzoner

Identifiera var i er förening det finns risk för att mobbning, trakasserier, sexuella övergrepp och våld skulle kunna uppstå, som till exempel omklädningsrum, under resor och på sociala medier.

Ledare och tränare

Utbildade ledare samt rutiner för när och hur man tar ut utdrag ur belastningsregistret.

 

Ta kontakt med ert RF-SISU distrikt som kan hjälpa och stötta er i arbetet med trygg padel med utgångspunkt i materialet trygga idrottsmiljöer.

 

Mer information om trygga idrottsmiljöer och förebyggande arbete finner du under länkarna nedan.

Mer information:

Trygga Idrottsmiljöer

Barnens spelregler

Kunskapswebb Trygg och inkluderande idrott

Barnkonventionen och föreningsidrotten – Handbok

Tips och råd ledare och vuxna PDF