Riktlinjer arrangera SM

Riktlinjer för att arrangera SM

 • Sanktionsavgift: 8000 kr för senior och 4000 kr för juniorer.
 • Endast föreningar som är anslutna till Svenska Padelförbundet kan ansöka.
 • Tävlingsavgiften är 700 kr för seniorer och veteraner samt 400 kr för juniorklasserna.
 • Arrangörsföreningen tar in deltagaravgiften själva som ska täcka banhyran.
 • Minimum 6 antal banor, helst fler.
 • Matförsäljning minst lör och sön.
 • Marknadsföring av tävlingen:
  – Förbundet skickar ut digital bild att använda sig av i god tid.
  – Arrangören får tillgång till SM-evenemanget via Facebook.
  – Förbundet marknadsför tävlingen via sina Sociala Media.
  – Övrig marknadsföring står arrangören för.
 • Önskemål om yta för partners till Svenska Padelförbundet med ca 6 st på ca 6 m2 beroende på Corona-situationen. Om det går:
  – Vi tror det skulle vara trevligt om partners samlas på en bana och ställer ut på den, annars behövs kringytor med bra läge.
  – Arrangören har rätt att sälja in egna partners på den ytan för att täcka kostnader.
  – Försäljning av utställare endast med hallägarens tillstånd. Att ta beställning är ok.
  – Viktigt att följa Corona-restriktionerna.
 • Arrangören sätter upp och plockar ner all reklam och följer de instruktioner som medföljer.
 • Arrangören ansvarar för att reklampallen tas emot och lämnas ut till transportbolaget:
  – Förbundet bokar hämtning.
 • Förbundets reklam prioriteras vid eventuell krock med partners, t ex nätkanten m m:
  – Vi rekommenderar att ni är tydliga med det när ni har dialog/avtalsskrivning med egna partners.
 • Tävlingsarrangören får sälja in sina egna partners till tävlingen, dock endast efter dialog med partneransvarig (calle@svenskpadel.se). Endast för att undvika intressekonflikter.
 • Arrangören ansvarar för hela tävlingsarrangemanget men ska använda de riktlinjer och stöd som finns från förbundet. Om något faller utanför ramarna så har förbundet rätt att gå in och hjälpa/justera i frågan.
 • T-shirt från förbundets klädpartner ska användas av tävlingsledning och funktionärer. Eget tryck kan kompletteras om önskemål finns .
 • Förbundet har rätten att justera dessa förutsättningar om vi anser att det behövs för att vi ska kunna leverera en bra produkt.

// Tävlingskommittén