Ny struktur för medlemsavgift 2023

Förbundsstyrelsen har beslutat att införa en ny struktur för medlemsavgift inför 2023 som utgår från en grundavgift samt en differentierad avgift (baserad på antalet medlemmar i föreningen).

 

Grundavgiften till förbundet kommer vara 5000 kr.

  • ​Denna avgift betalas i RankedIn senast Q1.

Därutöver tillkommer en differentierad avgift per medlem på 50 kr/senior och 25 kr/ungdom (7-18 år)​.

Varför detta beslut?
  • Vi betalar en differentierad försäkringspremie per medlem till Folksam​
  • Detta är i enlighet med RF:s rekommendationer att stärka vår organisation och vår verksamhet via medlemsavgifter
  • För att rättvist balansera föreningarnas medlemskap och medlemsavgifter utifrån antalet medlemmar​
  • Avgiften fördelas mellan Förbundet och Regionerna och möjliggör Regionernas utveckling​
  • Andra specialidrottsförbund har sett effekt med liknande struktur

Detta beslut har kommunicerats i Nyhetsbrev till föreningar, på ordförandeträffar samt andra utskick till föreningar under 2023 (enligt kontaktuppgifter i IdrottOnline).

Förslag/rekommendation

En rekommendation är att höja föreningens medlemsavgift på ert ordinarie- eller ett extra årsmöte inför 2023 med 50/25 kr, så att inte föreningen får en ökad kostnad. Den differentierade avgiften finansieras  av den enskilde medlemmen.

Vänliga hälsningar

Förbundsstyrelsen.