Padellyftet 2022

VAD ÄR PADELLYFTET?
Svenska Padelförbundet tillsammans med våra partners CUPRAWilsonPadelTotalSvenska Eljouren, Effektiv och Instantpadel satsar 500 000 SEK för att föreningar och klubbar ska ges möjlighet att genomföra insatser för barn och ungdomar inom Svensk Padel. PadelLyftet stödjer ett långsiktigt engagemang för barn- och ungdomar till och med 18 år och ska möjliggöra för unga att växa och utvecklas inom föreningslivet och padelsporten. ​

Projekten och aktiviteterna ska utformas så att villkoren blir lika för flickor och pojkar samt möjliggöra för allas rätt att vara med. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar.

OBS! Nytt för i år är att vi betalar hela det godkända beloppet direkt, men kräver en återrapportering senast 2023-02-15, annars blir föreningen återbetalningsskyldiga på det belopp som betalats ut. Samtliga ansökningar behandlas efter sista ansökningsdag 2022-09-30.

VEM KAN SÖKA MEDEL?
Föreningar som är medlemmar i Svenska Padelförbundet har möjlighet att söka bidrag, förutsatt att klubben uppfyller följande kriterier:​

 • Har betalat sin årsavgift till förbundet​
 • Är registrerade i IdrottOnline
 • Åtar sig att följa de riktlinjer som ställs vid beviljat bidrag​

FÖRBUNDET PREMIERAR FÖLJANDE OMRÅDEN:​

 • Satsningar som ger resultat på lång sikt​ för barn- och ungdomar
 • Utbildningsinslag (ej SPF Tränarutbildning)​
 • Aktiviteter och insatser för grupper som är underrepresenterade​​

FÖLJANDE GÅR INTE ATT SÖKA MEDEL FÖR/TILL:​

 • Satsningar inom elit​
 • Kostnader för SPF Tränarutbildning​
 • Arvoderade tränare​
 • Hall- och banbyggnation​​

RIKTLINJER VID BEVILJAT BIDRAG​

Föreningen ska uppfylla kriterierna för att få ansöka om medel​:

 • Bidraget ska användas i enlighet med vad som anges i ansökan​
 • Satsningen ska återrapporteras i enlighet med återrapporteringsformuläret​
 • Föreningen är återbetalningsskyldig om inte ovanstående efterlevs, om inte giltigt skäl anges

OBS! Föreningen kan ansöka om max 10 000 kr. 

HUR ANSÖKER MAN?

Ansökan är just nu stängd, öppnar upp under våren 2023.

Nedan beskriver förväntat innehåll i ansökan:​

 • Uppgifter om föreningen inklusive föreningens kontonummer​
 • Redogörelse för på vilket sätt projektet kommer att kunna bidra till att uppfylla PadelLyftets syfte, att möjliggöra för unga att växa och utvecklas inom föreningslivet och Svensk Padel​
 • En aktivitetsplan som beskriver vad PadelLyftets medel skall användas till:​
 • Syfte och mål​
 • Projektets start- och slutdatum​
 • Budget för projektet​
 • Ansökningsbelopp​
 • Intäkter​
 • Utgifter​
 • Beskrivning om eventuell egen ekonomisk satsning för projektet (frivilligt)​

NÄR SKA ANSÖKAN VARA FÖRBUNDET TILL HANDA:​
Sista dagen för ansökan är 2022-09-30 (om det finns pengar kvar efter detta datum passerat kommer vi behandla ansökningar även efter, tills det att pengarna är slut.)​​

 

UTBETALNING ​

Utbetalning sker då ansökan godkänts av förbundets Barn- och ungdomssektion meddelas föreningen och förbundet utbetalar hela det godkända beloppet till föreningens kontonummer. Godkännande av ansökningar sker efter sista ansökningsdatum (därefter sker det löpande om pengar finns kvar).

Efter det att föreningen har genomfört projektet i enlighet med ansökan ska en återrapportering göras i nedan formulär senast 2023-02-15.

Maxbelopp: 10 000 SEK


ÅTERRAPPORTERING​
Efter genomfört projekt ska föreningen använda förbundets → ÅTERRAPPORTERINGSFORMULÄR ← för återrapportering.​

Föreningen ansvarar för att återrapporteringen genomförs via förbundets formulär och att rapporteringen är komplett.​ Om återrapporteringen inte är gjord innan 2023-02-15 blir föreningen återbetalningsskyldig på det godkända beloppet till förbundet.

Återrapporteringen berör bland annat:​

 • Framgångsfaktorer och lärdomar​
 • Ungdomarnas upplevelser​
 • Feedback till förbundet​

EXEMPEL PÅ VERKSAMET i PADELLYFTET

 • Prova på- verksamhet
 • Utrustning för att kunna genomföra anpassad verksamhet för barn
 • Tävlingar/sammandrag för barn/ungdomar som är öppna för alla
 • Läger/camper för barn och ungdomar som riktas mot bredden

VID FRÅGOR RÖRANDE PADELLYFTET​
padellyftet@svenskpadel.se

malin@svenskpadel.se

lisa@svenskpadel.se

 

Tack till våra partners som sponsrat Padellyftet:

CUPRAWilsonPadelTotalSvenska Eljouren, Effektiv och Instantpadel