Padellyftet

VAD ÄR PADELLYFTET?
Svenska Padelförbundet satsar 500 000 SEK för att föreningar och klubbar ska ges möjlighet att genomföra insatser för barn och ungdomar inom Svensk Padel. PadelLyftet stöder ett långsiktigt engagemang för ungdomar till och med 18 år och ska möjliggöra för unga att växa och utvecklas inom föreningslivet och padelsporten. ​

Projekten och aktiviteterna ska utformas så att villkoren blir lika för flickor och pojkar samt möjliggöra för allas rätt att vara med. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar.

 

VEM KAN SÖKA MEDEL?
Föreningar som är medlemmar i Svenska Padelförbundet har möjlighet att söka bidrag, förutsatt att klubben uppfyller följande kriterier:​

 • Har betalat sin årsavgift till förbundet​
 • Åtar sig att följa de riktlinjer som ställs vid beviljat bidrag​
 • Aktiviteten ska riktas till barn- och ungdomsverksamheten (till och med 18 år), omfattningen ska vara av breddkaraktär och inkluderande för alla.

 

FÖRBUNDET PREMIERAR FÖLJANDE OMRÅDEN:​

 • Satsningar som ger resultat på lång sikt​
 • Utbildningsinslag (ej SPF Tränarutbildning)​
 • Grupper som är underrepresenterade​​

 

FÖLJANDE GÅR INTE ATT SÖKA MEDEL FÖR/TILL:​

 • Satsningar inom elit​
 • Kostnader för SPF Tränarutbildning​
 • Arvoderade tränare​
 • Hall- och banbyggnation​​

 

RIKTLINJER VID BEVILJAT BIDRAG​

 • Föreningen ska uppfylla kriterierna för att få ansöka om medel​:
 • Bidraget ska användas i enlighet med vad som anges i ansökan​
 • Satsningen ska återrapporteras i enlighet med återrapporteringsformuläret​
 • Föreningen är återbetalningsskyldig om inte ovanstående efterlevs, om inte giltigt skäl anges

 

HUR ANSÖKER MAN?

ANSÖK HÄR

Nedan beskriver förväntat innehåll i ansökan:​

 • Uppgifter om föreningen inklusive föreningens kontonummer​
 • Redogörelse för på vilket sätt projektet kommer att kunna bidra till att uppfylla PadelLyftets syfte, att möjliggöra för unga att växa och utvecklas inom föreningslivet och Svensk Padel​
 • En aktivitetsplan som beskriver vad PadelLyftets medel skall användas till:​
 • Syfte och mål​
 • Projektets start- och slutdatum​
 • Budget för projektet​
 • Ansökningsbelopp​
 • Intäkter​
 • Utgifter​
 • Beskrivning om eventuell egen ekonomisk satsning för projektet (frivilligt)​

 

NÄR SKA ANSÖKAN VARA FÖRBUNDET TILL HANDA:​
Sista dagen för ansökan är 2021-08-15​​

 

UTBETALNING ​
När ansökan godkänts av förbundets Barn- och ungdomssektion meddelas föreningen och förbundet utbetalar 50% av godkänt belopp till föreningens kontonummer. Godkännande av ansökningar sker löpande under hela ansökningsperioden.​

Efter det att föreningen har genomfört projektet i enlighet med ansökan samt återrapporterat enligt förbundets återrapporteringsformulär, meddelar förbundet beslut som slutgodkännande. Vid godkänt genomfört projekt utbetalas resterande 50%. ​

Maxbelopp: 10 000 SEK
 

ÅTERRAPPORTERING​
Efter genomfört projekt ska föreningen använda förbundets → ÅTERRAPPORTERINGSFORMULÄR ← för återrapportering.​

Föreningen ansvarar för att återrapporteringen genomförs via förbundets formulär och att rapporteringen är komplett.​

Återrapporteringen berör bland annat:​

 • Framgångsfaktorer och lärdomar​
 • Ungdomarnas upplevelser​
 • Feedback till förbundet​

 

VID FRÅGOR RÖRANDE PADELLYFTET​
padellyftet@svenskpadel.se

 

Tack till våra partners som sponsrat Padellyftet:

CUPRA, Wilson, iQ fuel, PadelTotal, Svenska Eljouren och Ortho Movement.