Information om Svenska Padelförbundets årsstämma 27 mars 2022.

Information om Svenska Padelförbundets Årsstämma 2021 till alla föreningar och övriga berörda

Förbundets ordinarie årsstämma kommer att hållas 2022-03-27 kl. 15:00. Den kommer att föregås av en extra stämma samma dag kl 13:30. Detta med anledning av ett antal stadgeändringar som föreslås av styrelsen.

Ordförande på båda stämmorna kommer att vara Toralf Nilsson, ledamot i Riksidrottsstyrelsen och lång förbundserfarenhet i friidrotten både nationellt och internationellt.

Båda stämmorna kommer att avhållas digitalt, med förbehåll för att stämmoordföranden, delar av styrelsen samt valberedningen kan komma att samlas fysiskt och därifrån digitalt hålla stämman.


Bifogas:

Information kring årsmötet:
Länk till mötet som sker via Easymeet kommer att skickas ut någon/några dagar innan stämman till de som anmäler intresse att deltaga.

Endast de som lämnat in fullmakt att företräda förening, vilken är del av röstlängden äger rätt att rösta på stämman. Fullmakten accepteras i kopierat/scannat format och skickas till tomas.andersson@svenskpadel.se. Ditt deltagande utan röstlängd anmäls också direkt till tomas.andersson@svenskpadel.se.

Röstlängden består av de föreningar som var medlemmar i Svenska Padelförbundet samt betalt medlemsavgiften per 2021-12-31.