Information om Svenska Padelförbundets Årsstämma 2021 till alla föreningar och övriga berörda

Malmö, 2022-02-16

Information om Svenska Padelförbundets Årsstämma 2021 till alla föreningar och övriga berörda

Förbundets ordinarie årsstämma kommer att hållas 2022-03-27 kl. 15:00. Den kommer att föregås av en extra stämma samma dag kl 13:30. Detta med anledning av ett antal stadgeändringar som föreslås av styrelsen. Detaljerad information om dessa stadgeändringar kommer skickas ut senast 2022-02-27.

Ordförande på båda stämmorna kommer att vara Toralf Nilsson, ledamot i Riksidrottsstyrelsen och lång förbundserfarenhet i friidrotten både nationellt och internationellt.

Båda stämmorna kommer att avhållas digitalt, med förbehåll för att stämmoordföranden, delar av styrelsen samt valberedningen kan komma att samlas fysiskt och därifrån digitalt hålla stämman.

Glöm inte att senast 2022-02-27 ska medlemsföreningarna*:

Skicka eventuella motioner till den ordinarie stämman. Motioner ska skickas till Tomas Andersson, tomas.andersson@svenskpadel.se 

  1. inkomma med nomineringsförslag till Valberedningen. Nomineringar skickas till Birgitta Bengtson, birgitta.bengtson@gmail.com 
  2. inkomma med eventuella förslag till stadgeändringar. Förslag på stadgeändringar ska skickas till Tomas Andersson, tomas.andersson@svenskpadel.se 

Mer information kommer senast:

 

2022-02-27:Detaljerad information om föreslagna stadgeförändringar.

2022-03-06:Valberedningen ska skriftligen delge alla (kandidater) nomineringar.

2022-03-06: Kallelse till ordinarie stämma samt utskick av fullmakt att företräda förening på stämman.

2022-03-13.Kallelse samt föredragningslista till extra stämma samt utskick av fullmakt att företräda förening på stämman.

 

 

 

*) medlemsföreningar är de föreningar som per 2021-12-31 varit av Svenska Padelförbundet godkända och betalt sin medlemsavgift för 2021.

Övriga föreningar får också vara representerade, men saknar rösträtt.