Chans att utbilda fler tränare; två utbildningstillfällen i mars 2022

Padelförbundet vill kunna erbjuda förbundets föreningar tränarutbildning i världsklass. En viktig del i det långsiktiga arbetet är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att utbilda föreningarnas tränare och ledare, för att kunna arbeta strategiskt med spelarutveckling.

Anmälan är nu öppen till 2 grundkurser under mars månad, region Väst och Syd.Inom kort kommer även kurser i Öst och Norr.

§  Grundkurs Väst 26-27 mars 2022 – 12 platser

§  Grundkurs Syd 26-27 mars 2022 – 12 platser

För att kunna anmäla dig till en kurs skall du vara medlem i en till Svenska Padelförbundet ansluten förening.

Föreningen skall ha godkänt din anmälan till kursen. Innehåll av Grundutbildningen:• Grundläggande ledarskapsutbildning SISU (genomförs digitalt före kursstart)• Tekniska grunder• Strategi• Positionering• Övningar• Träningsplanering