Nya restriktioner från FHM och RF gällande från 2022-01-26

Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet har idag gått ut med förlängning och tillägg av restriktioner med anledning av den ökade smittspridningen. Utifrån gällande situation så behöver idrottsrörelsen och Svensk padel anpassa sin verksamhet och ta ansvar för att återigen få bukt på smittspridningen.

Detta innebär att mycket av tävlingsverksamheten fortsatt ställs in, i nuläget till och med 9 februari 2022.

Alla sanktionerade tävlingar under Svenska Padelförbundets regi, föreningsdrivna samt alla övriga planerade tävlingar av andra aktörer ska ställas in för att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Svenska Padelförbundets tolkning av RF´s restriktioner: Läger, tävlingar och större sammankomster

Föreningar och privata/kommersiella aktörer ska avstå från att ordna eller delta i läger, turneringar eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka mindre lokala aktiviteter, träningar, matcher och endagstävlingar av typen ligaeller seriespel, americanos eller motsvarande kan dock genomföras.

Dessa allmänna råd gäller inte för sådan idrott som är yrkesmässig. Anordnare av enstaka aktiviteter, matcher eller endagstävlingar bör vidta förebyggande smittskyddsåtgärder.

Vidare tillägg 12/1

  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
  • Vuxna personer. Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.

Förebyggande smittskyddsåtgärder:

Anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (t.ex. tävling eller uppvisning) eller träning inomhus ska:

  • informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas,
  • erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
  • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,  följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
  • säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och
  • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren. 2022-01-26

Det är viktigt att alla inom Svensk padel tar ansvar och följer restriktionerna. Vi önskar att alla respekterar det under denna period så hoppas vi att vi kan komma i gång med ordinarie verksamhet så fort som möjligt.

Vid frågor kontakta Calle Åkesson Verksamhetschef Svenska Padelförbundet