Nu kan föreningar söka bidrag via RF

Information om Riksidrottsförbundets projektstöd ”IF barn- och ungdomsidrott”.

Ni som är medlemsförening i Svenska Padelförbundet har nu möjlighet att ansökan om bidrag inom nedan redovisade områden:

  • Uppstart och rekrytering
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
  • Utbildning via förbundet

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Riksidrottsförbundets Strategi 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Målgruppen är barn och ungdomar 7–25 år.

Ansökningstillfällen

Följande ansökningstillfällen gäller för inskickande av projektansökningar. Efter sista datum för varje tillfälle får din förening normalt besked inom 14 dagar.

  • 31 januari 2022
  • 31 mars 2022
  • 30 september 2022
  • 31 januari 2023

Ansökningsperioden för första tillfället är öppet vilket innebär att ni kan skicka in er ansökan redan nu.

Idrotten online

En förutsättning för att kunna ansöka om stöd är att föreningen är ansluten till Idrotten Online. Ansökan görs i applikationen Idrottsmedel via er förenings IdrottOnline-sida. Mer information om hur ni ansluter er till idrotten online hittar ni här: https://idrottonline.se/OmIdrottOnline/AktiveraIdrottOnline/

Närmare information om innehållet i de olika områdena framgår av projektets hemsida: https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/projektstodbarn-ochungdomsidrottmedansokanviarf, där finns även länk till ansökningsformuläret.

Vid frågor kontakta RF via mail: projektstodforening@rfsisu.se