Forskning om padelskador på Sahlgrenska – deltagare efterfrågas!

Ortopedkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal gör en kartläggning av skadeförekomst, undersökning av funktionsförmåga hos friska och skadade samt utvärdering av prediktorer hos patienter som ådragit sig en muskuloskeletal skada under padelspel.

Det har kliniskt noterats att förekomsten av akuta hälsenebristningar i samband med sporten padel har ökat det senaste året. Målet är att finna faktorer som ökar risken för att drabbas av en hälsenebristning och i framtiden försöka förbygga dessa skador. Det övergripande syftet med detta projekt är jämföra rörelse och funktionell förmåga bland friska individer som spelar padel och individer som ådragit sig en hälsenebristning i samband med padelspel. Vidare, vill de också kartlägga vilka övriga skador som förekommer i samband med padelspel.

Delta i forskningen om du vill genom att svara på frågorna här: https://sunet.artologik.net/gu/Survey/14623