Föreningar: Dags att nominera nya ledamöter till Svenska Padelförbundets styrelse

Svenska Padelförbundets valberedning har haft samtal med sittande styrelse och informerar nedan om vilka som avböjt eller ställer sig positiva till nominering för ny mandatperiod.

Svenska Padelförbundets styrelse kommer inför 2022 behöva kompletteras med tre nya personer utöver de tre ledamöter som har ställt sig positiva till nominering för en ny mandatperiod.

Valberedningen söker ambitiösa och positiva personer som är intresserade av att sitta i styrelsen. Padelförbundets styrelse strävar efter att bestå av lika många kvinnor som män, ha en geografiskt bra spridning i landet samt utgöras av de kompetenser som svensk padel behöver i den snabba utvecklingsfas som är.

Valberedningen söker därför förslag på personer med gedigen kunskap inom föreningsliv som med kompetens kan driva och utveckla förening och förbund. Vidare söker vi förslag på personer som kan bidra med kunskap och erfarenhet inom organisationsutveckling.

Medlemsföreningarnas förslag skall vara valberedningen tillhanda senast 1 månad före förbundsmötet den 20 mars, dvs senast den 20 februari.

Så alla Sveriges padelföreningar som är medlemmar i Svenska Padelförbundet: nu är tiden inne för att maila era förslag till valberedningen via birgitta.bengtson@gmail.com senast den 20 februari 2022

Med vänliga hälsningar,
Valberedningen