Sverige deltar inte i VM i Qatar

Sverige kommer inte delta i padel-VM som genomförs i Qatar i november. FIP, det internationella padelförbundet, har beslutat att Sverige inte får delta i VM. Anledningen är att Sverige valde att avstå att anmäla sig till VM 2020 på grund av att pandemin inte gjorde det möjligt att delta, säger Tomas Andersson, ordförande för Svenska Padelförbundet.

För Sverige var det helt självklart att hösten 2020 inte delta i ett VM i Qatar. Pandemin gjorde det inte möjligt. Senare valde också FIP att ställa in VM.

VM flyttades fram till november 2021. Svenska Padelförbundet har under flera månader sökt dialog med FIP om att anmälan borde vara öppen igen för alla de länder som avstod från anmälan 2020 på grund av pandemin. FIP har tidigare inte velat ge besked, men har nu formellt beslutat att inte öppna anmälan igen. Sverige får därmed inte tävla i VM.

Svenska Padelförbundet är besvikna att FIP väljer att inte öppna anmälan till VM för de länder som vill delta 2021. Vi anser att FIP borde hjälpa sina medlemsländer istället för att aktivt utestänga länder från deltagande.

Svenska Padelförbundet är dock även kritiska till att VM förlagts till Qatar. Qatar är ett land där de mänskliga rättigheterna åsidosätts. Landet var inte heller medlemmar i FIP när de tilldelades värdskapet. Det finns andra länder inom den internationella padeln som är mer lämpliga som arrangörer av VM.