Uppdaterade riktlinjer för tävlingsverksamhet

Svenska Padelförbundet prioriterar främst tryggheten och säkerheten för spelare, tränare och funktionärer i vår verksamhet. Vi följer noggrant vad som händer med utvecklingen av pandemin, regionalt och nationellt samt de beslut myndigheter tar gällande restriktioner.

Restriktionerna har ändrats med möjligheter att kunna genomföra tävlingar. Därför gäller nu följande:

Tävlingsverksamhet kan genomföras under förutsättning att riskbedömning görs och att smittskyddsåtgärder vidtas.

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus samt förutsättningarna som padelanläggningar har. Detta innebär att varje arrangör måste göra en riskbedömning och plan innan antalet deltagare fastställs.

När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.

En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget, dvs. även för exempelvis transport, måltider och andra aktiviteter.

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus, vilken typ av idrott det handlar om, storlek på eventuella inomhuslokaler och vilka smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta. Detsamma gäller för andra personer än de som deltar i cupen, matchen eller tävlingen, såsom medföljande vuxna eller funktionärer m.m. Generellt sett är det möjligt att vara fler personer utomhus än inomhus. Trängsel måste alltid undvikas vilket ska vara vägledande när en match, tävling eller cup dimensioneras och planeras.

Svenska Padelförbundets riktlinjer för tävlingsverksamhet:

  • Tävlingar kan genomföras både inomhus och utomhus
  • Sanktionerade tävlingar i alla klasser kan genomföras
  • SPT A-klasserna kan genomföras
  • SPT Challenger kan genomföras
  • SPT Future (juniorer) kan genomföras
  • Rankingen öppnas från 1/6
  • Liga/Seriespel kan genomföras under förutsättning att riskbedömning görs och att smittskyddsåtgärder vidtas

Detta förutsätter att det bara är de aktivt tävlande som befinner inom tävlingsområdet. Övriga måste lämna området.

Vid tävling/match inomhus tillåts 300 åskådare om de anvisas sittplats, eller 50 åskådare utan anvisad sittplats.

Vid match/tävling utomhus på avgränsad arena tillåts 3000 åskådare om de anvisas sittplats, eller 600 åskådare utan anvisad sittplats.

För Svenska Padelförbundet går trygghet och säkerheten först. Att vi nu kan börja genomföra tävlingar kräver fortsatt ansvarstagande. Det är viktigt att alla i hela padelsverige tar sitt ansvar och följer de restriktioner och råd som myndigheterna ger.