Ordförande har ordet 

Precis som för de flesta verksamheter har det gångna året varit fullt av erfarenheter och händelser som få av oss upplevt tidigare. Nuvarande styrelse tillträdde på förbundets första digitala årsstämma och har sedan dess träffats fysiskt endast vid 2 tillfällen.

Pandemin till trots fortsätter padeln sin enorma tillväxt i Sverige. Så kraftig är den att internationella ögon riktas mot utvecklingen av aktiva och banor. I skrivande stund ser jag inga tecken på att kurvan rätas ut – än mindre går ner. Med tillväxten kommer också större krav och förväntningar på vad vi som förbund kan göra för det ökande antalet föreningar och föreningsanslutna spelare.

Restriktionerna i samhället till följd av pandemin har dessvärre begränsat vår handlingsförmåga både ekonomiskt och i de aktiviteter vi planerat att genomföra. En positiv konsekvens har dock varit att förbundets ekonomi har vänts till att vara i balans och därmed robust nog för det kommande årets verksamhet.

Under 2020 har vi:

  • skapat en tjänst (tillsvidareanställd) som Verksamhetschef för Calle Åkesson.
  • i början på hösten tecknat avtal med en utbildningspartner, som kommer att vara oss behjälplig med att genomföra och utveckla förbundets olika tränarutbildningar.
  • ca 2.000 licensierade spelare vid utgången av året – det korta tävlingsåret till trots. Detta var i linje med förhoppningarna innan pandemin slog till.
  • genomfört en uppdatering av styr-, policydokument och processer med målsättningen att dels förtydliga och modernisera styrelsens och den operativa personalens arbetssätt, men också att harmonisera dessa med Riksidrottsförbundet.

Jag vill rikta ett stort och innerligt tack till alla er som inte alltid syns, men som lagt tid och resurser på att utveckla svensk padel i förbundets regi. Till styrelsen och inte minst till den/de som lämnar vi det kommande årsmötet, stort tack för engagemang, kunskap och energi. Calle, utan din energi och ork hade vi inte nått hit.

Jag hoppas verkligen att 2021, utöver och förhoppningsvis genom ett medlemskap i Riksidrottsförbundet, kommer att stärka förbundets förmåga att utöka verksamheten i och förbättra förutsättningarna för alla våra medlemmar – föreningarna.

Tomas Andersson, ordförande Svenska Padelförbundet