SPF satsar 500 000:- på PadelLyftet 2021

Svenska Padelförbundet lanserar nu Padellyftet 2021 och avsätter minst 500 000 :- till satsningen. Syftet med Padellyftet är att föreningar ska kunna få stöd för sina barn- och ungdomssatsningar. Barn- och ungdomsverksamheten är särskilt viktig att utveckla hos föreningarna för att padeln som sport ska bli hållbar över tid och att vi verkligen kan bygga sporten från grunden, det är våra barn- och ungdomar som är framtiden. Ambitionen är att satsningen ska kunna växa och bli större under året. Årets satsning är 300 000 :- större än 2020 års satsning.

Svenska Padelförbundet erbjuder nu alla föreningar som är medlemmar i förbundet att söka bidrag för att utveckla sin barn- och ungdomssatsning. En satsning som finansieras av ett antal partners och som vi är extra glada över att kunna genomföra. Medlen kan t ex användas till prova-på-padel, läger, internutbildning, inköp av material mm.

SPF modell för barn- och ungdomssatsningen – SPF röda tråd

Partners till satsningen är:

CUPRA, Wilson, Carneo, PadelTotal, iQ fuel, Svenska Eljouren, Ortho Movement, Adlitt, Racketspecialisten.

Under kvartal 1 kommer mer information om ansökningsförfarandet.